Πιστώσεις συνολικού ύψους 18,5 εκατ. ευρώ του Οργανισμού

Οι δικαιούχοι επιδομάτων μπορούν να δουν μέσω του Συστήματος Δημοσιοποίησης Πληρωμών αν και πόσα χρήματα έχουν λάβει από πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενδιαφερομενοι μπορούν να επισκεφθούν , (μέσω του συστήματος ΙΡΙΣ – Διεπαφή Αγροτικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης) πληκτρολογώντας τους κωδικούς του .

Με τον τρόπο αυτό οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις εντολές πληρωμής οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί, τα αιτήματά τους που έχουν απορριφθεί, και η αιτιολογία της απόρριψης.