Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το τιμολόγιο, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η .

Το χειμερινό ωράριο θα ισχύσει μέχρι τις 30 Απριλίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της :

• Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:00-17:00 και 02:00- 08:00.

• Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:30- 17:30 και 02:00-08:00.

Όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από τα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (https://www.dei.gr) και της ΑΕ, (http://www.deddie.gr/).