, σύμφωνα με τη ΔΔΕ Φλώρινας, που λαμβάνουν (και) οι εκπαιδευτικοί .

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΔΔΕ Φλώρινας αναφέρει πως, σταματά να χορηγείται το επίδομα για τα παιδιά που ενηλικιώνονται.

Η ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με τη λήξη του έτους σταματά να χορηγείται το οικογενειακό επίδομα (Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2023) για τα παιδιά που ενηλικιώνονται (κλείνουν τα 18 μέχρι το τέλος του 2022).

Εφόσον όμως τα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη και συνεχίζεται η χορήγηση του επιδόματος μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών σπουδών (όποιο έρθει πρώτο).

Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή χορήγησης και η εκ των υστέρων χορήγηση αναδρομικών, να υποβληθεί αίτηση με συνημμένη βεβαίωση σπουδών (εγγραφής) από τους συναδέλφους στη γραμματεία της Διεύθυνσης μέχρι την Τετάρτη 14-12-2022, είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης.