: Πιο σύγχρονο και ψηφιακό το , με τις γραπτές διαδικασίες να γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Στις αλλαγές στις προσλήψεις στο δημόσιο αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πρωινή εκπομπή στον ΑΝΤ1 ενώ το νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο προς διαβούλευση το επόμενο δεκαήμερο.

: Τι πρέπει να ξέρετε

«Θα γίνονται γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις κάθε χρόνο (ίσως και δύο φορές τον χρόνο, εάν απαιτηθεί), με βάση τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται με γραπτή εξέταση για να αποδείξουν τις γνώσεις τους, ενώ θα υπάρξουν, με βάση την κυβερνητική πρόταση, τεστ δεξιοτήτων και ψυχομετρικά τεστ για ορισμένες ειδικότητες».

Βασική επιδίωξη της µεταρρύθµισης του ΑΣΕΠ είναι να προσλαµβάνεται στο εξής «ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση».

Για τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά θα αναγνωρίζεται και θα μετράει, εφόσον αυτά είναι συναφή με τη θέση για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο υποψήφιος».

Νέο ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο - Η ΝΕΑ γενιά

Το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στο επόµενο µεγάλο βήµα, που είναι η αναβάθµιση, η ψηφιοποίηση, ο εκσυγχρονισµός του και η υλοποίηση της αξιοκρατίας στον δηµόσιο τοµέα. Θα υπάρξει προγραµµατισµός προσλήψεων και άµεση υλοποίησή τους. Οι πιο άξιοι θα στελεχώσουν τις θέσεις µε τα αντίστοιχα προσόντα».

Μετά τις δεδοµένες προσλήψεις, όπως είναι π.χ. όσοι αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή από τις Σχολές της Αστυνοµίας, ακολουθούν οι προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση, όπως για παράδειγµα οι προσλήψεις στις Ενοπλες ∆υνάµεις τα επόµενα χρόνια, που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, µε ένα σύστηµα που εξελίσσεται διαρκώς τεχνολογικά, µε τη χρήση συγκεκριµένων αλγορίθµων, το υπουργείο Εσωτερικών µελετά ποια από τα αιτήµατα για προσλήψεις µπορούν να ικανοποιηθούν µέσω της κινητικότητας, µέσα δηλαδή από τη µετακίνηση ενός δηµόσιου υπαλλήλου από άλλη υπηρεσία.

Για θέσεις µε εξειδικευµένα προσόντα, οι υποψήφιοι θα περνούν επίσης από ειδικό γνωστικό τεστ ή πρακτική δοκιµασία ή συνέντευξη.

Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται τον Απρίλιο, µε την τελική κατάταξη των υποψηφίων και τη δηµοσίευση του πίνακα διοριστέων.

Κανένας φορέας του ∆ηµοσίου δεν θα µπορεί να προβεί σε πρόσληψη νέου υπαλλήλου αν, πρώτον, δεν διαθέτει ψηφιακό οργανόγραµµα και, δεύτερον, δεν έχει καταθέσει σαφές περίγραµµα της θέσης που θα προκηρυχθεί για να καλυφθεί µε νέα πρόσληψη.

Ο Δ. Μπράτης, σε σχόλιό του αναφορικά με τις με τις γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις και τους διορισμούς ΑΣΕΠ στο δημόσιο, ανέφερε:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Γραπτός διαγωνισμός παντού και στην εκπαίδευση.

Με πληροφορίες από τα Παραπολιτικά και ΑΝΤ1

ΑΣΕΠ: Έρχονται θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Δικαιολογητικά

ΑΣΕΠ: Όλες οι αλλαγές που έρχονται στις προσλήψεις στο Δημόσιο ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: 8.051 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο- Οι αλλαγές που έρχονται