– Τι πρέπει να ξέρετε για τις  17.942 μόνιμες στο το 2023 – 22.344 ορισμένου χρόνου για την επόμενη χρονιά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, οι προτεινόμενες προέκυψαν με βάση τις ανάγκες των φορέων, τις κυβερνητικές προτεραιότητες, αλλά και την ευθυγράμμιση με τον κανόνα 1:1 – μία πρόσληψη για καθεμία αποχώρηση. Μάλιστα, τα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν πως υπάρχει μία σταθεροποίηση στον αριθμό εργαζομένων στο Δημόσιο, καθώς τηρείται ο κανόνας αυτός: το 2018 ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων ήταν 601.103 και τον Αύγουστο του 2022 598.418.

Είναι ενδεικτικό πως από το σύνολο των προσλήψεων που εγκρίθηκαν χθες, οι 15.641 υπόκεινται στον κανόνα 1:1, ενώ οι υπόλοιπες είναι δεσμεύσεις παλαιότερων ετών και σε αυτές, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται 1.700 θέσεις επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός, υπάρχουν και 33.602 εκκρεμότητες που… σέρνονται από το 2020. Πρόκειται για εγκεκριμένες προσλήψεις, οι οποίες για κάποιον λόγο ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.

Το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά εκκρεμείς προσλήψεις από τους ετήσιους προγραμματισμούς των ετών 2020, 2021 και 2022.

Τα αιτήματα των φορέων έφτασαν τα 35.590 και, όπως διευκρίνισε ο Μάκης Βορίδης, ικανοποιήθηκε πάνω από το 80% των αιτημάτων που αφορούσαν θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης. «Αυτό δείχνει την κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στο Δημόσιο. Παίρνουμε ανθρώπους Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν σε επιτελικές θέσεις». Αξίζει να σημειωθεί πως το 31% του τακτικού προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί στο Δημόσιο για το 2023 είναι ΠΕ, το 16% ΤΕ, ενώ Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) είναι το 27% και μόλις το 4% είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Υπάρχει, δε, και ένα ποσοστό 17% που αφορά προς το παρόν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν από το υπουργείο Εσωτερικών, ακόμη δεν έχει καθοριστεί το επίπεδο εκπαίδευσης που θα επιλεγεί για συγκεκριμένες θέσεις, όπως στη Δημοτική Αστυνομία.

Στον ετήσιο προγραμματισμό έχουν συμπεριληφθεί και οι προσλήψεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες είναι κατά 12% μειωμένες συγκριτικά με το 2022, που ήταν 25.344, εφαρμόζοντας τη δέσμευση για μείωση 10% στις προσλήψεις συμβασιούχων.

Τέλος, τον Μάρτιο του 2023 και όχι μέχρι το τέλος του 2022 πρόκειται να διενεργηθεί ο πρώτος γραπτός πανελλαδικός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, ο οποίος, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, θα περιλαμβάνει την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στο Δημόσιο για τα έτη 2022 και 2023. Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος, καινοτομία του διαγωνισμού θα είναι η δημιουργία δεξαμενής υποψηφίων αποκλειστικά ΠΕ και ΤΕ, από την οποία θα μπορούν να επιλέγονται οι επιτυχόντες, κάθε φορά που φορείς αναζητούν προσωπικό με τα αντίστοιχα προσόντα.