: Πόσες προσλήψεις αναμένονται στη β’ φάση – Πότε αναμένεται η ανάληψη υπηρεσίας .

Δείτε τη ΝΕΑ ενημέρωση από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια:

Σε διαδικασία δρομολόγησης περαιτέρω ενεργειών, αναφορικά με τη διενέργεια αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) στα πλαίσια της Β Φάσης, βρίσκεται το ΥΠΑΙΘ, μετά την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), των λειτουργικών κενών.

Α. Πότε θα έχουμε «ροή» του συστήματος πρόσληψης και πότε ανάληψη υπηρεσίας

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ροή του συστήματος πρόσληψης αναπληρωτών αναμένεται να υπάρξει στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, με την ανάληψη υπηρεσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ να συμβαίνει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή έως 7 Οκτωβρίου 2022.

Β. Πόσες θα είναι οι προσλήψεις αναπληρωτών στη Β Φάση

Οι αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα ανέλθουν περί τις 6.000 και θα αντιπροσωπεύουν το 15% των συνολικών προσλήψεων (πάνω από 40.000 συνολικά) για το 2022-23. Στην Α Φάση το ποσοστό ανήλθε στο 80% των συνολικών προσλήψεων με 31.846 προσλήψεις αναπληρωτών και θα απομείνει για τις επόμενες Φάσεις το υπόλοιπο 5%.

Γ. Οι προσλήψεις για τις ανάγκες της Β Φάσης θα αφορούν σε:

1. Προσλήψεις σε Γενικά σχολεία, Μουσικά σχολεία, ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ενταξης, ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ, Παράλληλη Στήριξη, για κάλυψη κενών μετά τις προσλήψεις της Α Φάσης, για κάλυψη κενών λόγω μη αποδοχής πρόσληψης, αδειών νεοδιόριστων και αδειών λοχείας αναπληρωτών.