: Νέες για μόνιμο προσωπικό και αφορά στους διαγωνισμούς: 1Κ/2021 και 1Ε/2021 δημοσίευσε ο . Δείτε στο ipaidia.gr ποιούς αφορούν οι προσλήψεις και πού μπορείτε να κάνετε αίτηση.

ΑΣΕΠ: Πού κάνετε αίτηση

Η πρώτη προκήρυξη μονίμων, μέσω ΑΣΕΠ, για το 2021 αφορά στο . Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 68 μόνιμοι στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). Πρόκειται για το διαγωνισμό 1Κ/2021 στον οποίο συμμετέχουν 60 τίτλοι σπουδών από υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 1 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

προκήρυξη

ΑΣΕΠ: Κλείνουν οι αιτήσεις για προσλήψεις σε Υπουργείο - Όσα πρέπει να ξέρετε

Προκήρυξη 1Ε/2021

Με νέο μόνιμο προσωπικό θα ενισχυθεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Θα προσληφθούν 16 νέοι υπάλληλοι Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.