Τι πρέπει να ξέρετε για τις – Όσα ισχύουν για δικαιολογητικά και αιτήσεις.

Tι αναφέρει η προκήρυξη ΑΣΕΠ για τις νέες προσλήψεις.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Πολιτισμού γνωστοποιεί την πρόσληψη 20 ατόμων επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ».