στο μετρό, με την προκήρυξη που εξέδωσε ο αρμόδιος φορέας ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Η προκήρυξη που έλαβε (asep.gr) και άνοιξε τις «πόρτες» της για τους υποψηφίους την προηγούμενη Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, έχει οριστεί η Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023.

Σημαντικό: Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 21 έως 45 ετών, ανεξαιρέτως συμμετοχής τους στον γραπτό διαγωνισμό της Ανεξάρτητης Αρχής με αριθμό 2Γ/2022.

Προσλήψεις μονίμων στο Μετρό: Δεκτά 123 πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, γίνονται δεκτά 123 πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ. Δείτε τη σχετική λίστα:

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατευθύνσεις: Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βαλκανικών
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Βαλκανικών Σπουδών
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Δημόσιας Διοίκησης Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Διοίκησης Τεχνολογίας
Διοίκησης Τουρισμού
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κοινωνικής Διοίκησης
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης ή β) Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Κοινωνικής Πολιτικής
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κοινωνιολογίας
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
Ναυτιλιακών Σπουδών
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Νομικής
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Οικονομικής Επιστήμης
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
Πολιτικής Επιστήμης
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πολιτικών Επιστημών
Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων
Στατιστικής
Στατιστικής
Αναλογιστικής Επιστήμης
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
Τουρισμού
Τουριστικών Σπουδών
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997)
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Διοίκησης Τουρισμού Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Ναυτιλιακών Σπουδών
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Οικονομικής Επιστήμης
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
Στατιστικής
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
Τουρισμού
Τουριστικών Σπουδών
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Προσλήψεις μονίμων στο Μετρό: Πως οι αιτήσεις – Δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία θα υποβάλλεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΣΤΑΣΥ, καλούνται να υποβάλλουν και μια σειρά δικαιολογητικών ανάλογα την ειδικότητά τους, για την εγκυρότητά της συμμετοχής τους.

Αυτά είναι:

Δελτίο ταυτότητας
Βασικός τίτλος σπουδών
Δεύτερος τίτλος σπουδών (εάν υπάρχει)
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Integrated Master (βεβαίωση από σχολή)
Πιστοποιητικό Η/Υ
Πτυχίο ξένων γλωσσών (για την κατηγορία ΠΕ απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής – C2 και για την κατηγορία ΤΕ απαιτείται πολύ καλή γνώση αγγλικής – C1)
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (μόνο για άντρες υποψηφίους)
Βεβαίωση προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ – ΟΑΕΕ – ΤΣΜΕΔΕ κλπ)
Άδειες και βεβαιώσεις συλλόγων μελών (όπου απαιτείται για την προκήρυξη)
ΠΗΓΗ WORKENTER