: Λήγει εντός ολίγων ημερών η προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής στην για την κάλυψη 817 μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, και ώρα 14:00 μ.μ., αφού πρώτα προμηθευτούν το .

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ που ζητούνται στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι οι εξής:

-ΠΕ Ακτινοφυσικών ΕΙΔ. ΠΕ Ακτινοφυσικών
-ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
-ΠΕ Βιολόγων ΕΙΔ. ΠΕ Βιολόγων
-ΠΕ Βιοχημικών ΕΙΔ. ΠΕ Βιοχημικών
-ΠΕ Γεωτεχνικών ΕΙΔ. ΠΕ Κτηνιάτρων
-ΠΕ Διαιτολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Διαιτολογίας
-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οικονομικού
-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
-ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
-ΠΕ Ιατρών ΕΙΔ. ΠΕ Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας Περιβάλλοντος
-ΠΕ Κοινοτικής Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
-ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-ΠΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΠΕ Λογοθεραπείας
-ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων
-ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
-ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
-ΠΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσηλευτικής
-ΠΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE – HARDWARE)
-ΠΕ Στατιστικών ΕΙΔ. ΠΕ Στατιστικών
-ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ
-ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Φαρμακοποιών
-ΠΕ Χημικών ΕΙΔ. ΠΕ Χημικών
-ΠΕ Ψυχολόγων ΕΙΔ.ΠΕ Ψυχολόγων

Οι ειδικότητες του κλάδου ΤΕ που ζητούνται στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι οι εξής:

-ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
-ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
–ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων) ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – -Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων)
-ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΕΙΔ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
-ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΕΙΔ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
-ΤΕ Εργοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Εργοθεραπείας
-ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-ΤΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Λογοθεραπείας
-ΤΕ Μαιευτικής ΕΙΔ. ΤΕ Μαιευτικής
-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρονικών
-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (διάφορες ειδικότητες)
-ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ.ΤΕ Νοσηλευτικής
-ΤΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE)
-ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
-ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας
-ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ