Έρχεται το επόμενο διάστημα – Δείτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις .

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε δήμους, υπουργεία, περιφέρειες και διάφορους φορείς θα προσληφθούν 5.641 μόνιμοι υπάλληλοι μέσω τριών διαφορετικών προκηρύξεων οι οποίες βρίσκονται σε φάση έκδοσης.

Το νέο μόνιμο προσωπικό θα καταλάβει θέσεις σε:

Υπουργεία
Δήμους
Περιφέρειες
Εποπτευόμενους φορείς υπουργείων
Ανεξάρτητες Αρχές
Εθνικό Τυπογραφείο
Επιτροπή Βιοηθικής

Δικαίωμα συμμετοχής στους νέους διαγωνισμούς έχουν οι 14.874 επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022).

Η αναλογία επιτυχίας διαμορφώνεται στο (εξαιρετικά ευνοϊκό) 1/2,7 . Αυτό σημαίνει ότι ανά περίπου τρεις υποψηφίους διορίζεται ο ένας καλύτερος.

Πού οι προσλήψεις

141 μόνιμοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ): Θα προσληφθούν υποψήφιοι των βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ. Η συγκεκριμένη προκήρυξη βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας
5.500 μόνιμοι σε όλο το Δημόσιο με δύο προκηρύξεις: Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη 3.700 υποψηφίων ΠΕ και η δεύτερη προκήρυξη θα προβλέπει την επιλογή 1.800 υποψηφίων ΤΕ

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις: 5.641 μόνιμοι σε δήμους, υπουργεία, φορείς

Όλοι οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (14.875 υποψήφιοι) οφείλουν να δημιουργήσουν Μητρώο στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (όσοι δεν διαθέτουν) ή να το ελέγξουν και να το επικαιροποιήσουν (όσοι διαθέτουν).

 

ΠΗΓΗ WORKENTER