– Πιο συγκεκριμένα, προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 121 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των

Αναλυτικότερα, οι προσλήψεις αφορούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.

Οι συμβάσεις θα ξεκινούν από την ημερομηνία υπογραφής τους και δεν θα διαρκούν πέραν της 31ης Ιουλίου του 2024.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

-ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
-ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
-ΔΕ Μαγείρων
-ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Δ.ΥΠ.Α. μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική>Εργασία και ασφάλιση >Απασχόληση στο δημόσιο τομέα>Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α .

Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ .

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα οριστεί με Ανακοίνωση του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).