: Ξεκινάει την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την του οργανισμού, για 120 μόνιμες προσλήψεις.

Ποιοί οι δικαιούχοι

Δεκτά γίνονται όλα τα πτυχία των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).

Οι 120 προσλήψεις αφορούν στον και την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων αφορά σε διοικητό προσωπικό.

Οι υποψήφιοι/ες του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που θα επιλεγούν θα προσφέρουν υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την ή την αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι και οι οικογένειές τους. Εκτελούν εσωτερική (ατομικές συνεντεύξεις με τους νέους, εργασία με ομάδες) και εξωτερική (επικοινωνία με τις οικογένειες των νέων, ομάδες, εργοδότες, άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις ή άτομα που έχουν σχέση με την κοινωνική ένταξή τους) υπηρεσία και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού. Η εκτέλεση της εξωτερικής υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιείται και εκτός έδρας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τον τόπο διαμονής της οικογένειας του νέου.

Μεριμνούν για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των φιλοξενούμενων νέων. Ειδικότερα για τους υποψήφιους που θα απασχοληθούν στην Ε.Π.Α. Πειραιά θα εποπτεύουν και θα συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς για την αναδοχή και υιοθεσία των ανηλίκων, σύμφωνα με το ν. 4538/2018, δεδομένου ότι η Ε.Π.Α. Πειραιά είναι εγκεκριμένος Φορέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΥφυπουργείου Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στα καθήκοντα της εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας τους, είναι και η κοινωνική έρευνα των συνθηκών διαβίωσης των ανήλικων στις οικογένειές τους, και η επιτόπια παροχή κοινωνικών εν γένει υπηρεσιών στις οικογένειες αυτές. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να είναι καθόλη την εβδομάδα, με κυλιόμενο πρόγραμμα (βάρδιες) και στο σύνολο των ωρών και αμοιβής, που προβλέπουν εβδομαδιαίως οι κείμενες διατάξεις, λαμβανομένου υπόψη ότι στην Ε.Π.Α. Πειραιά λειτουργεί Στέγη Φιλοξενίας ανήλικων και εφήβων σε 24ώρη συνεχή και πλήρη λειτουργία καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Επίσης, με άδεια της αρμόδιας Αρχής, λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης των εσωτερικών και εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων της, αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον των διαβιούντων σε αυτήν παιδιών και εφήβων, με γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας της ζωής και σωματικής ακεραιότητας και αρτιότητάς τους, χωρίς καμία καταγραφή των χώρων εργασίας τους και, ωσαύτως επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είτε των εργαζόμενων είτε και των ανήλικων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ