Τι πρέπει να ξέρετε για την . Εντός του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την «Απογευματινή» θα αποσταλούν για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις που βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας για την πρόσληψη 6.000 υπαλλήλων, αποκλειστικά από τη δεξαμενή .

Πιο αναλυτικά, ένα βήμα πριν βγει στον «αέρα» βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.700 πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε 120 φορείς του Δημοσίου. Οι πτυχιούχοι ΤΕ θα καλύψουν άμεσες ανάγκες σε τεχνικό προσωπικό, λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών, με προτεραιότητα στον τομέα της Υγείας.

Θα ακολουθήσει η προκήρυξη για την πρόσληψη 4.300 μόνιμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τον Οκτώβριο, η οποία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Ωστόσο είναι γεγονός ότι μετά τις κατευθύνσεις που έδωσε στο ΑΣΕΠ η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, για επιτάχυνση στα στάδια των διαδικασιών για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, υπάρχει εμφανής βελτίωση στον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το ΑΣΕΠ, ακόμα και σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των 6.000 πτυχιούχων υπαλλήλων αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα των υπηρεσιών του Δημοσίου, ιδιαίτερα εκεί όπου παρουσιάζονται σήμερα οι μεγαλύτερες ελλείψεις.

Η Πολιτική Αεροπορία θα προηγηθεί με τις προσλήψεις 141 υπαλλήλων, με την προκήρυξη να έχει ήδη δημοσιευθεί και τις ηλεκτρονικές αιτήσεις να ξεκινούν στις 28 Αυγούστου και να ολοκληρώνονται στις 12 Σεπτεμβρίου 2023. Αυτές είναι οι πρώτες προσλήψεις στις οποίες θα εφαρμοστεί το νέο Μητρώο, όπου οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν και απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα και τις ιδιότητες που επικαλούνται.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Τον Νοέμβριο αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 97 υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και πάλι αποκλειστικά και μόνο από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Επιταχύνονται, τέλος, οι προσλήψεις 750 υπαλλήλων στη Δικαστική Αστυνομία. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΑΣΕΠ και θα αφορά την πρόσληψη δύο κατηγοριών υπαλλήλων: 600 ενστόλων και 150 πολιτικό προσωπικό.

Οι ένστολοι θα κατανεμηθούν στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας και θα είναι ένοπλο προσωπικό, το οποίο θα εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα. Οι θέσεις όσον αφορά τα προσόντα κατανέμονται ως εξής: 30 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 70 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 500 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πολιτικό προσωπικό, που θα αριθμεί 150 άτομα, θα έχει διάφορες ειδικότητες και θα εκτελεί, κυρίως, καθήκοντα πραγματογνώμονα.