, που προβλέπει την πλήρωση 80 μόνιμων θέσεων εργασίας σε φορείς του Δημοσίου. Πρόκειται για την που θα διορίσει νέους δημόσιους υπαλλήλους σε Εθνικές Βιβλιοθήκες, στο υπουργείο Εσωτερικών, σε Μητροπόλεις και Ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά και άλλους φορείς της Παιδείας.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις για την εν λόγω προκήρυξη θα γίνουν χωρίς γραπτό διαγωνισμό, ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), αρκεί να κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά πρόσθετα προσόντα που θα ζητούνται.

Σύμφωνα με το workenter, o λόγος που οι προσλήψεις αυτές δεν θα προέλθουν από τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού είναι ότι αυτές οι 80 θέσεις έχουν εγκριθεί σε παλαιότερο προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών και δεν περιλαμβάνονται στις 5.124 θέσεις ΠΕ και ΤΕ που έχουν εγκριθεί για το 2023.

Η κατανομή των θέσεων

Οι 80 προσλήψεις θα κατανεμηθούν στις Εθνικές Βιβλιοθήκες, στο υπουργείο Εσωτερικών, σε Μητροπόλεις και Ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά και άλλους φορείς της Παιδείας και του Δημοσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής:

31 θέσεις στις Εθνικές Βιβλιοθήκες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ)
14 θέσεις στο υπουργείο Εσωτερικών (ΠΕ)
8 θέσεις στον ΕΛΓΑ (ΠΕ)
8 θέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (ΠΕ, ΔΕ)
6 θέσεις στην Ακαδημία Αθηνών (ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ)
3 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ (ΠΕ, ΤΕ)
3 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ (ΠΕ, ΤΕ)
2 θέσεις στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΠΕ, ΤΕ)
1 θέση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΕ)
1 θέση Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων – ΕΟΜ (ΠΕ)
1 θέση στην Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτση (ΔΕ)
1 θέση στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου (ΠΕ)
1 θέση στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου (ΠΕ)

Οι υποψήφιοι που θα θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη θα πρέπει υποχρεωτικά, για ορισμένες θέσεις, να έχουν πολύ καλή ή αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

i) επεξεργασίας κειμένων

ii) υπολογιστικών φύλλων και

iii) υπηρεσιών διαδικτύου.