: Οι υποψήφιοι της που περιλαμβάνονται στον πίνακα υποψηφίων, μπορούν να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι αναφέρει η προκήρυξη

Η προκήρυξη 2Κ/2022 του προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 θέσεων, μόνιμου προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στο έως και την Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης.

Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πώς θα υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας

Όσοι υποψήφιοι έχουν κληθεί από το ΑΣΕΠ να υποβάλλουν δικαιολογητικά βάσει του συνημμένου πίνακνα και η αίτησή τους είναι σε κατάσταση «Σε αναμονή δικαιολογητικών», πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του

Να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που κάποιο προσόν / κριτήριο / ιδιότητα δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις καρτέλες του Μητρώου, αυτό καταχωρίζεται στην καρτέλα «Άλλο».