: 120 μονίμων σε Ανεξάρτητες Αρχές από τον οργανισμό. Όλες οι ειδικότητες που αφορά η .

Τι αναφέρει η προκήρυξη

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΠΕ – 113 άτομα
ΤΕ – 5 άτομα
ΔΕ – 1 άτομο
ΥΕ – 1 άτομο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον κόμβο του ΑΣΕΠ αναμένεται να «τρέξει» στο τέλος Ιουνίου.

Η προκήρυξη