Αναστολές Δεκεμβρίου:   η ειδική αποζημίωση για όσους εργαζομένους βγουν σε αναστολή τον Δεκέμβριο, από το μήνα που ήταν το ποσό για τον Νοέμβριο. Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί η πληρωμή των εργαζόμενων σε πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Νοέμβριο.

: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές για τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η ειδική αποζημίωση για τους εργαζόμενους που θα τεθούν σε αναστολή τον μήνα Δεκέμβριο αναμένεται να επιστρέψει στο ποσό βάσης  και στα 17,8 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής.

Έτσι για παράδειγμα, ένας εργαζόμενους που θα τεθεί σε αναστολή από 1 – 13 Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβει για τον Δεκέμβριο ποσό ειδικής αποζημίωσης , όπως παγίως συμβαίνει από την αρχή της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί η πληρωμή των εργαζόμενων σε πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Νοέμβριο. Οι δηλώσεις των αναστολών από πληττόμενες για τον Νοέμβριο επιχειρήσεις συνεχίζονται έως 7 Δεκεμβρίου, ενώ η πληρωμή των που θα υπολογιστούν με βάση τα 800 ευρώ, θα γίνει μετά τις 7 Δεκεμβρίου και έως τις 21 Δεκεμβρίου, πιθανότατα στις 11 Δεκεμβρίου.