Δημοσιεύθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2021-22.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, αποσπώνται για το σχολικό έτος 2021-2022 οι κάτωθι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης.

Δείτε τις αποσπάσεις