– Πώς θα γίνεται η καταγραφή κενών – Τι αναφέρει σε συνέντευξή του στο Political ο υπουργός Παιδείας:

Για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών είπε:

“Για πρώτη φορά ύστερα από δέκα χρόνια οι διορισμοί μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν περισσότεροι από τις αφυπηρετήσεις. Ταυτόχρονα όμως σκοπεύουμε να βελτιώσουμε σημαντικά το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών ώστε τα κενά να διαπιστώνονται και να καλύπτονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα”.

Για τη ρύθμιση για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων είπε:

“Πράγματι το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να φέρουμε στη Βουλή τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων ως παραρτημάτων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που μας δίνουν τόσο το Σύνταγμα όσο και το ενωσιακό δίκαιο, ώστε η Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή πρακτική. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου, η οποία με τις κατάλληλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις αναδείχτηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο, απελευθερώνοντας τις δυνατότητες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της και προσελκύοντας φοιτητές και καθηγητές από άλλες χώρες. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για να θέσουμε τα ακαδημαϊκά και λειτουργικά κριτήρια των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι απόψεις μας συμπίπτουν στην αναγκαιότητα αυτά τα κριτήρια να είναι υψηλά: Θέλουμε ιδρύματα που θα εστιάζουν σε πολλαπλά αντικείμενα και θα έχουν τη γνώση και την έρευνα στο επίκεντρο της λειτουργίας τους”.

Για την αναθεώρηση του άρθρου 16

“Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος παραμένει βασική μας επιδίωξη, καθώς έτσι θα επιλύσουμε με τρόπο οριστικό έναν ιστορικό αναχρονισμό. Όταν έρθει η ώρα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλες τις παραμέτρους, ωστόσο αυτό που μπορούμε να πούμε αυτήν τη στιγμή είναι ότι εκτιμούμε ότι θα έχουμε ακόμη πιο έντονο ενδιαφέρον. Αυτήν τη στιγμή επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην επικείμενη νομοθετική παρέμβαση. Και πιστεύουμε ότι μέχρι να ανοίξει η Συνταγματική Αναθεώρηση, η πρόοδος που θα έχουμε καταγράψει θα αποτελεί το καλύτερο επιχείρημα για να κάνουμε το επόμενο βήμα με ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, προσελκύοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον”.

Για την ενίσχυση των δημόσιων Πανεπιστημίων είπε:

Μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι: τα δημόσια πανεπιστήμια παραμένουν η βασική μας προτεραιότητα και η ενίσχυσή τους αποτελεί κεντρική μας επιδίωξη.

Και η πρόοδος των δημόσιων πανεπιστημίων μας περνά μέσα από πολλές πρωτοβουλίες: είναι ασφαλώς η αύξηση της χρηματοδότησης για υποδομές, για έρευνα και για τη φοιτητική μέριμνα, αλλά ταυτόχρονα πρόοδος είναι και η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας, η επένδυση σε σύγχρονα αντικείμενα και προγράμματα σπουδών. Όλα αυτά για εμάς αποτελούν μια ενιαία πρόκληση που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ως «ελεύθερο πανεπιστήμιο»: ένα πανεπιστήμιο που θα διαθέτει αναγκαίους πόρους, λειτουργικές δομές, έμφαση στη γνώση και καινοτόμο προσανατολισμό. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της ερώτησής σας σχετικά με τη δημιουργία συναινέσεων, θα σας πω ότι την προηγούμενη τετραετία τα περισσότερα νομοσχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπερψηφίστηκαν με ευρείες -ενίοτε και ευρύτατες- πλειοψηφίες. Έχουμε αποδείξει λοιπόν ότι και πιστεύουμε στις συναινέσεις και ξέρουμε πώς να τις πετύχουμε. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι για εμάς η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων δεν θα μπορούσε να συνιστά υποχώρηση, γιατί πολύ απλά αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κομμάτι του σχεδιασμού μας.

Για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

“Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελούν κομβικά στοιχεία κάθε σύγχρονου και αποδοτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι αλήθεια ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της θητείας μας είναι να βελτιώσουμε σημαντικά τις επιδόσεις της χώρας σε αυτό τον τομέα. Και σκοπεύουμε να το πετύχουμε αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε την προηγούμενη τετραετία και εμπλουτίζοντάς το με στοιχεία που θα κάνουν ελκυστική την εναλλακτική της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, έχουμε επεξεργαστεί έναν ακόμη νόμο, ο οποίος θα προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία έως 60 Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα οποία συστεγάζονται και θα αλληλεπιδρούν τουλάχιστον μια δομή εκπαίδευσης, μια δομή κατάρτισης και ένα εργαστηριακό κέντρο. Περαιτέρω νομοθετούμε την επέκταση των καινοτομιών που εφαρμόστηκαν στα πρότυπα ΕΠΑΛ σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας αναβαθμίζοντας τη λειτουργία τους. Με τον νέο νόμο στοχεύουμε επίσης στην ενίσχυση του αντικειμένου και της εικόνας των ΙΕΚ, με στόχο να δημιουργούμε ακόμη καλύτερους επαγγελματίες. Επιπλέον, διασυνδέουμε τις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τις τοπικές κοινωνίες ώστε να πετύχουμε πιο στοχευμένα και πιο αποδοτικά προγράμματα σπουδών. Και, τέλος, αξιοποιούμε την τεχνολογία με στόχο η ενιαία ψηφιακή πύλη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που υλοποιούμε να εξελιχθεί στο σημείο όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν ό,τι αναζητούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη φοίτησή τους”.

Για την ένταξη των ψηφιακών μέσων στον χώρο της εκπαίδευσης είπε:

“Αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία ως πολύτιμο εργαλείο διευκόλυνσης και εμβάθυνσης, ωστόσο είναι πεποίθησή μας ότι στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας παραμένουν οι δάσκαλοι. Θέλουμε λοιπόν μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα όλης της σχολικής κοινότητας τόσο μέσα στην τάξη όσο και ευρύτερα στο σχολικό περιβάλλον. Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι η Ψηφιακή Ενισχυτική Διδασκαλία που αναφέρατε. Και θα ακολουθήσουν πολλές παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως ενδεικτικά η πλατφόρμα για την υποβολή καταγγελιών για περιστατικά bullying, ο επανασχεδιασμός και εμπλουτισμός του MySchool και η ψηφιοποίηση όλων των «υπηρεσιακών» εντύπων. Ευρύτερα, μπορούμε να πούμε ότι σκοπεύουμε να επανασχεδιάσουμε το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών, βάζοντας τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό στο επίκεντρο”.