Τι σε ερώτησή της η κ. Αναστασία-Αικατερίνη Αλεξοπούλου, βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών του Κόμματος Ελληνική Λύση-Κυριάκος Βελόπουλος, που κατατέθηκε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Παρακάτω η ερώτηση αναφέρει πως

Η ερώτηση:

Κύριε Υπουργέ,

Παρ’ όλες τις κυβερνητικές «δεσμεύσεις», εδώ και περίπου μία τετραετία, περί απλοποίησης, συντόμευσης και εξορθολογισμού των συνταξιοδοτικών πράξεων, αυτές οι τελευταίες εξακολουθούν να εκδίδονται με σημαντική χρονοκαθυστέρηση (έως και πάνω από δύο χρόνια!), ταλαιπωρώντας αφάνταστα τους δικαιούχους συνταξιούχους.

Η ως άνω κατάσταση είναι, δίχως αμφιβολία, τουλάχιστον ανεπίτρεπτη για το σύγχρονο κοινωνικό κράτος Δικαίου μας, ιδιαίτερα, μάλιστα, κατά την εποχή της «ψηφιοποίησης» όλων των σχετικών διαδικασιών. Υπάρχουν, μάλιστα, πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες, η σύνταξη έχει υπολογισθεί λανθασμένα, χωρίς να έχει ληφθεί υπ’ όψη τυχούσα παράλληλη σύνταξη ή να έχει μεταφερθεί καταλλήλως ενδεχόμενος υφιστάμενος εργασιακός χρόνος ξεχωριστής προέλευσης στην κύρια σύνταξη.

Σε τέτοια περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε χρόνο εύθετο, με επιπλέον δικές του δαπάνες, υποβαλλόμενος, εκ νέου, σε έναν μεγάλο χρόνο αναμονής, πλέον της ήδη σημαντικής προηγηθείσας χρονικής καθυστέρησης. Λαμβάνοντας κατά νου όλα τα ανωτέρω, είναι επιβεβλημένη η άμεση νομοθετική ρύθμιση, διά μέσου, έστω, μιας απλής τροπολογίας, έτσι ώστε, τυχούσες αιτήσεις θεραπείας / αντιρρήσεων που υποβάλλονται, έως σήμερα, άτυπα, στον ΕΦΚΑ να γίνουν νομότυπες, η δε έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο να ασκείται σε δεύτερο βαθμό και εάν, προηγουμένως, δεν έχει ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα διόρθωσης του υπολογισμού της σύνταξης από τον ΕΦΚΑ. Φυσικά, είναι αυτονόητο ότι, πάνω απ’ όλα θα πρέπει να επανεξετασθούν, άμεσα και αποτελεσματικά, οι ήδη εκκρεμείς προς διόρθωση εσφαλμένα εκδοθείσες συντάξεις, πριν εκπνεύσει η προθεσμία προσφυγής των δικαιούχων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να λάβετε την πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση – τροπολογία, που θα δρομολογεί την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στις συνταξιοδοτικές πράξεις, ούτως ώστε, οι τυχούσες αιτήσεις θεραπείας / αντιρρήσεων που υποβάλλονται έως σήμερα άτυπα στον ΕΦΚΑ να γίνουν νόμιμες, η δε έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο να ασκείται μόνο σε δεύτερο βαθμό, και εάν, προηγούμενα, δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα διόρθωσης του υπολογισμού της εκάστοτε επίμαχης σύνταξης από τον ΕΦΚΑ;

2. Σκοπεύετε να ενεργήσετε καταλλήλως, έτσι ώστε να επανεξετασθούν, άμεσα, οι ήδη εκκρεμείς προς διόρθωση εσφαλμένα εκδοθείσες συντάξεις, προτού εκπνεύσει η προθεσμία προσφυγής του θιγόμενου συνταξιούχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου