: Ανακοίνωση έβγαλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων σχετικά με τις άδειες εγκυμοσύνης και στους αναπληρωτές.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΑΔ

Στο προσεχές μέλλον θα ακολουθήσει και υπόμνημα για όλες τις άδειες που δικαιούμαστε ως προς ενημέρωση όλων.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Για τις εργαζόμενες (αναπληρώτριες) η συνολική διάρκεια της ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες (ήτοι, 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά), δηλαδή οκτώ (8 ) εβδομάδες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας)- υπ’ αριθ. 1 της αριθ. 38287/Ε3/12-3-2019 .

Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, οι ημέρες μεταφέρονται, ώστε ο συνολικός χρόνος για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών (αρθ. 9 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112 τ΄Α και αρ. 11 του Ν. 2874/2000 ΦΕΚ 286 τ΄ Α)
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Η άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού. – άρθρου 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 Α΄)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αναπληρώτρια εκπ/κός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ που γέννησε πριν την πρόσληψή της δικαιούται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές , αφού πρώτα προσληφθεί, αναλάβει υπηρεσία και υποβάλει σχετική αίτηση στην εν λόγω Δ/νση Εκπ/σης.

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι 3 μήνες και 15 ημέρες από τη λήξη της άδειας μητρότητας, η λήξη της οποίας (άδειας μητρότητας) είναι στις 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Για παράδειγμα, εκπ/κός που γέννησε στις 9-7-2019 και προσλαμβάνεται ως αναπληρώτρια το φθινόπωρο του 2019, δικαιούται να λάβει άδεια έως τις 24-12-2019 (9-7-2019 + 9 εβδομάδες = 10-9-2019 (λήξη άδειας μητρότητας) + 3 μήνες = 9- 12-2019 + 15 ημέρες = 24-12-2019).

Εάν η αναπληρώτρια έχει σύζυγο υπάλληλο που δικαιούται άδεια ανατροφής τέκνου , θα πρέπει ο χρόνος της άδειας – έως – των 3 μηνών και 15 ημερών αφενός να μην συμπίπτει με το χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, αφετέρου να αφαιρείται από το συνολικό χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).

Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας υπολογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

Εναλλακτικά:

• Μπορούν οι μητέρες να αιτηθούν μειωμένο διδακτικό ωράριο . Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια. – ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019).

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (4 ΜΗΝΕΣ)

Η 4 μηνών χωρίς αποδοχές, χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως 6 ετών.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο, δηλαδή δώδεκα μήνες, συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη (δηλαδή στο Υπουργείο Παιδείας).
Χορηγείται σε συνεχές χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο σχολικό έτος ή τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη, χωρίς όμως να υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των τεσσάρων (4) μηνών.

Ο εκπαιδευτικός μέσω σχετικής αίτησης που καταθέτει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης διευκρινίζει την επιθυμητή έναρξη και λήξη της.

ΠΑΣΑΔ

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ