: Οι πληρωμές συνεχίζονται για όσους βγήκαν στη σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Δείτε στο ipaidia.gr ποιοί θα πληρωθούν.

Στην τελική ευθεία για την καταβολή σε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που εξακολουθούν να εργάζονται εισέρχεται ο ΕΦΚΑ με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα. Ηδη, οι πρώτες αυξήσεις που προκύπτουν από τη μείωση της ποινής στην απασχόληση των συνταξιούχων πληρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες και αφορούσαν τους συνταξιούχους με απασχόληση στο Δημόσιο.

Οι πληρωμές συνεχίζονται για όσους συνταξιούχους βγήκαν στη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, ήτοι στις 13 Μαΐου 2016, και ακολουθούν οι αυξήσεις με τα αναδρομικά όσων ήταν ήδη συνταξιούχοι.

Να σημειωθεί ότι τα αναδρομικά προκύπτουν από τη μείωση στο 30% της ποινής για την εργασία των συνταξιούχων, όπως προβλέφθηκε με τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020), αντί της μείωσης 60% που ίσχυε με τον νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Για την εργασία στο Δημόσιο, ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε διακοπή σύνταξης (κύριας και επικουρικής) για όσο διάστημα οι συνταξιούχοι απασχολούνται σε θέσεις του Δημοσίου, ενώ ο νόμος Βρούτση προέβλεψε αναστολή σύνταξης για όσους είναι κάτω των 61 έως τις 28/2/2021 και κάτω των 62 από τον Μάρτιο του 2022 και μετά.

Αναλυτικά και βάσει των προβλέψεων του νόμου αλλά και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΕΦΚΑ, αναδρομικές αυξήσεις, από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, δικαιούνται τουλάχιστον τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που εξακολουθούν να εργάζονται:

1. Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία είτε πριν είτε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

2. Ασφαλισμένοι που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί τις 28/2 και ανέλαβαν εργασία μετά τις 28/2.

3. Ασφαλισμένοι που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί στις 28/2 και είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 28/2. Προσοχή όμως. Στην περίπτωση αυτή συγκαταλέγονται δύο υποκατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων:

Αναδρομικά: Για ποιούς έρχεται μπαράζ πληρωμών

• Αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν ή ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τον Μάιο του 2016 και συνεπώς υπόκεινται στη μείωση 60% του νόμου Κατρούγκαλου. Γι’ αυτούς η νέα μειωμένη περικοπή (30%) εφαρμόζεται από τις 28 Φεβρουαρίου 2020, εφόσον συνέχισαν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή.

• Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν εξαιρεθεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, διατηρώντας μέχρι σήμερα το προϊσχύον καθεστώς. Οι συνταξιούχοι αυτοί δεν υπόκεινται σε περικοπές, έως και το τέλος Φεβρουαρίου του 2022. Ο νόμος Βρούτση ισχύει από 1.3.2022, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται. Στην περίπτωση δε που διακόψουν την απασχόλησή τους μέχρι τις 28.2.2022, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι για όσο χρόνο είχαν εργαστεί, ενέπιπταν στις προϊσχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.
Ειδικές πρόνοιες ισχύουν για τους που είχαν ήδη αναλάβει ή ανέλαβαν μετά την ψήφιση του νόμου Βρούτση εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. Γι’ αυτούς θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης, με κριτήριο το χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος.

Ετσι, για τους συνταξιούχους οι οποίοι συμπλήρωσαν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021, αφενός αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι, εφαρμόζεται μείωση της σύνταξης κατά 30%.

Από 1ης Μαρτίου 2021 και εφεξής, η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης θα γίνεται μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Με πληροφορίες από τη Καθημερινή

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ