αλλάζουν – Το νέο μισθολόγιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα περιλαμβάνει σαρωτικές αλλαγές.

Σύμφωνα με την Απογευματινή, οι μεταρρυθμίσεις που θα ενσωματωθούν στο Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο αναδιατάσσουν όχι μόνο τα κλιμάκια, αλλά και συνολικά τη φιλοσοφία των αμοιβών στους εργαζόμενους του κρατικού μηχανισμού.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις για τις κατηγορίες Υποχρεωτικής (ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, οι αμοιβές των οποίων κυμαίνονται στα 780 και 858 ευρώ αντίστοιχα, προσομοιάζουν με τις νέες αυξήσεις στον κατώτατο του ιδιωτικού τομέα, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση «δεν έχουμε ανειδίκευτους εργαζόμενους», αλλά ανθρώπους με συγκεκριμένη θέση και ειδικότητα.

Πρώτη εφαρμογή

Το νέο μισθολόγιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα περιλαμβάνει σαρωτικές αλλαγές τόσο στα μισθολογικά κλιμάκια, με έμφαση στα χαμηλότερα (στους εισαγωγικούς μισθούς) αλλά και στις θέσεις ευθύνης.

Κερδισμένοι θα είναι 650.000 δημόσιοι υπάλληλοι (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ), καθώς οι αυξήσεις των κλιμακίων θα διαμορφωθούν -με βάση όσα σχεδιάζονται στο οικονομικό επιτελείο- από μία μεικτή ενί- σχυση, η οποία θα κυμαίνεται στα 120-140 ευρώ, με «σκαλοπάτι» τα 50 περίπου ευρώ ανά τριετία.

Έτσι, ο εισαγωγικός στην ΥΕ κατηγορία θα αρχίζει από 950-980 ευρώ, στη ΔΕ από 980- 1010 ευρώ και θα συνδέεται και με διάφορες άλλες παραμέτρους, όπως τα κίνητρα απόδοσης, με στοχοθεσία και όχι οριζόντια, αλλά και τη θέση ευθύνης, ταυτόχρονα με την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση. Για τα υπόλοιπα επτά Ειδικά Μισθολόγια του επιστημονικού κλάδου σχεδιάζεται η ίδια πορεία με το ενιαίο για τις κατηγορίες Τεχνολογικής (ΤΕ) και Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης, ανάλογα με την ειδικότητα της πρόσληψης, τα πτυχία-προσόντα και τη θέση. Στόχος είναι να ενιαιοποιηθούν μισθολογικά οι κατηγορίες, με εξαίρεση τον δικαστικό κλάδο.

Δεκαετές πάγωμα

Οι αποφάσεις για συνολική και ουσιαστική ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ληφθεί από το οικονομικό επιτελείο, μετά τη διαπίστωση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2013 παραμένουν στάσιμοι μισθολογικά, με 12 μισθούς και χωρίς δώρα.
Επιπλέον, ο βασικός μισθός θα ενισχύεται από την ενσωμάτωση των διάφορων και διάσπαρτων επιδομάτων που έχει κάθε υπουργείο και επιπλέον θα ενισχύεται από τη θεσμοθέτηση των Κινήτρων Απόδοσης και Επίτευξης Στόχων στους υπαλλήλους που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που θα τεθούν με βάση το εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης.

Και Δώρα

Σε ό,τι αφορά τη μερική επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας, κατά τα πρότυπα του 2012, δηλαδή 250+250+500 ευρώ, θα εξεταστεί προς το τέλος του χρόνου, σε συνδυασμό με τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και τον διάλογο που θα προηγηθεί με την ΑΔΕΔΥ. Έτσι, η μισθολογική εξέλιξη θα συναρτάται με τη χορήγηση βαθμού και αντίστοιχου μισθού.

Ήδη, όπως έγραψε η «Α», θα καταβληθεί φέτος Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων σε υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, ενώ ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για τους υπαλλήλους που επιφορτίστηκαν με την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων.

Άλλωστε, πρώτη η ΑΑΔΕ ήταν εκείνη που συνέδεσε θέσεις ευθύνης και κίνητρα απόδοσης, λειτουργώντας ως πιλότος.
Όλος ο ανασχεδιασμός στα μισθολόγια του Δημοσίου αναμένεται να επιφέρει ένα επιπλέον ετήσιο κόστος της τάξης των 500-600.000.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η μόνη αύξηση που είδαν οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία χρόνια είναι της τάξης του 2% από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και άλλο 1% με την κατάργηση της εισφοράς υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Επίσης, αναπροσαρμόστηκε το ειδικό μισθολόγιο των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ, με αύξηση του βασικού μισθού, του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και του επιδόματος θέσης ευθύνης, μέτρα που ισχύουν από φέτος.