Από 1η Απριλίου οι μισθωτοί μου αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν  καθαρό ποσό των 665,70 ευρώ μετά τη

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Ημερησία, ο εργαζόμενος θα δει στην τσέπη του καθαρή αύξηση 52 ευρώ (+ 8,4%) σε σχέση με τις προηγούμενες καθαρές αποδοχές που ήταν 614,11 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο μισθωτός θα κοστίζει συνολικά στην επιχείρηση 953,86 ευρώ, ενώ σε 12μηνη βάση -αν συνυπολογιστούν τα δώρα και τα επιδόματα- θα κοστίζει 1.117,81 ευρώ μηνιαίως.

Οι ετήσιες μεικτές αποδοχές με βάση τον νέο κατώτατο μισθό 780 ευρώ ανέρχονται σε 10.968,75 ευρώ, ενώ οι καθαρές αποδοχές ανέρχονται σε 9.374,12 ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι ο άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, βρισκόταν εντός τους αφορολόγητου ορίου με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό, ενώ τώρα ανεβαίνει κλιμάκιο και επιβαρύνεται με φόρο 73,26 ευρώ ετησίως.

Δείτε τους πίνακες που επεξεργάστηκε το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ:

Κατώτατος μισθός πλήρως απασχολούμενου, άγαμου, χωρίς προϋπηρεσία

Νέος μεικτός κατώτατος μισθός από 1/4/2023 780 ευρώ
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργαζόμενος (13,87%) 108,19 ευρώ
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργοδότης (22,29%) 173,86 ευρώ
Δώρο Πάσχα με βάση τον νέο κατώτατο 406,25
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργαζόμενος (13,87%) 56,35
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργοδότης (22,29%) 93,03
Επίδομα αδείας με βάση τον νέο κατώτατο 390
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργαζόμενος (13,87%) 54,09
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργοδότης (22,29%) 86,93
Δώρο Χριστουγέννων με βάση τον νέο κατώτατο 812,5
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργαζόμενος (13,87%) 112,69
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργοδότης (22,29%) 181,11

Ο φόρος και οι εισφορές

Κατώτατος μισθός πλήρως απασχολούμενου, άγαμου, χωρίς προϋπηρεσία ΕΥΡΩ
Ετήσιες μεικτές αποδοχές με βάση τον νέο κατώτατο 780€ (συμπεριλαμβάνονται δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα αδείας) 10.968,75 €
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργαζόμενος (13,87%) 1.521,37 €
Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργοδότης (22,29%) 2.444,93 €
Φόρος εισοδήματος εργαζόμενου 73,26 €
Κατώτατος μισθός πλήρως απασχολούμενου, άγαμου, χωρίς προϋπηρεσία και συνολική επιβάρυνση επιχείρησης από 1/4/2023 (αναγωγή σε 12μηνη βάση υπολογισμού) Ανά μήνα Ετήσια
Συνολικό μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος εργοδότη 1.117,81 € 13.413,68 €
(-) Εργοδοτικές εισφορές (22,29%) 203,74 € 2.444,93 €
Μεικτές αποδοχές εργαζόμενου 914,06 € 10.968,75 €
(-) Εισφορά εργαζόμενου (13,87%) 126,78 € 1.521,37 €
Φορολογητέο εισόδημα εργαζόμενου 787,28 € 9.447,38 €
(-) Φόρο εισοδήματος εργαζόμενου 6,11 € 73,26 €
Καθαρές αποδοχές εργαζόμενου 781,18 € 9.374,12 €
Μηνιαίος κατώτατος μισθός πλήρως απασχολούμενου, άγαμου, χωρίς προϋπηρεσία από 1/4/2023 και συνολική επιβάρυνση επιχείρησης Σε ευρώ
953,86 €
(χωρίς αναγωγή σε 12μηνη βάση) 173,86 €
Μεικτές αποδοχές εργαζόμενου 780,00 €
(-) Εισφορά εργαζόμενου (13,87%) 108,19 €
(-) Φόρο εισοδήματος εργαζόμενου (14/12) 6,11 €
Καθαρές αποδοχές εργαζόμενου 665,70 €
Ποσοστιαία αύξηση μεικτών μηνιαίων αποδοχών σε σύγκριση με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό (713 €) 9,40%
Ποσοστιαία αύξηση καθαρών μηνιαίων αποδοχών σε σύγκριση με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό (614,11 €) 8,40%

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ