Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στον ΕΦΚΑ δύο μήνες μετά τη λειτουργία του, καθώς εκτός από τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που καλούνται να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, συνεχίζονται οι ασάφειες.

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιος Πετρόπουλος ανέφερε χθες στη Βουλή ότι, όσοι αμείβονται για περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης (πρώην επαγγελματική δαπάνη) δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών και δεν θα αναγράφονται στην Α.Π.Δ. «Υπόχρεοι καταβολής εισφορών είναι όσοι ήταν και πέρυσι», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο εγκύκλιος του κ. Πετρόπουλου προβλέπει πως πληρωμές με τη λεγόμενη απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (τίτλος κτήσης) είναι υπόχρεη καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς 26,95% όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μέλη εταιρειών.

Η πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ρητά ότι «για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που εισφοροδοτούνται περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης».

Ταυτόχρονα τα 150.000 ειδοποιητήρια εισφορών για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση θα αναρτηθούν αν όχι αυτήν την εβδομάδα, το αργότερο την επόμενη.

Για τους δικηγόρους ανέφερε ότι, αυτοί δεν εμπίπτουν στη διάταξη για τα «μπλοκάκια» διότι είναι δημόσιοι λειτουργοί.

Επίσης ανέφερε ότι, σε περίπτωση που κάποιος ασφαλίζεται βάσει του άρθρου 39 (π.χ. ιατρός) και παράλληλα ο ίδιος έχει και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, τότε για την αγροτική δραστηριότητα δεν θα εφαρμόζεται το κατώτατο όριο, αλλά θα υπολογίζονται εισφορές βάσει του πιθανού κέρδους που προκύπτει από την αγροτική δραστηριότητα.

Για το θέμα των μερισμάτων τόνισε ότι, μερίσματα που αφορούν σε κεφαλαιουχική απόδοση δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ΕΦΚΑ και συνεπώς δεν έχουν εισφορές, ενώ αν αποτελούν μερίδιο από τα κέρδη της δραστηριότητας, τότε εμπίπτουν στον ΕΦΚΑ.

Ο κ. Πετρόπουλος είπε ακόμη ότι οι επιχειρηματίες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΕΕΑ) ομόφωνα εξέφρασαν τη θέση ότι το νέο σύστημα είναι προτιμότερο.

«Χτες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ομόφωνη η θέση και των φορέων των ελεύθερων επαγγελματιών, όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ότι παρέχεται η δυνατότητα πλέον να έχουμε καλύτερο ισοζύγιο στις ταμειακές υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα πρέπει «να καλέσουμε όλους τους ασφαλισμένους να συντρέξουν σε αυτήν την προσπάθεια να καταβάλουν εισφορές για να πετύχουμε τις καλύτερες βελτιώσεις του συστήματος».

Μεγάλη ασάφεια και πολλά ερωτηματικά ως προς το ύψος των εισφορών που καλούνται να καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Στο μεταξύ, στην άμεση έκδοση όλων των αναγκαίων διευκρινιστικών εγκυκλίων καλεί το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει επιτέλους το τοπίο σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ και τις νέες υποχρεώσεις προς αυτόν που διαμορφώθηκαν με την εφαρμογή από 1/1/2017 του νέου ασφαλιστικού συστήματος.

Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει ήδη δύο ολόκληροι μήνες, υπάρχει μεγάλη ασάφεια και πολλά ερωτηματικά ως προς το ύψος των εισφορών που καλούνται να καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα οι επιχειρηματίες αλλά και τον τρόπο καταβολής τους, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που πρέπει να κατατεθούν ΑΠΔ από τις επιχειρήσεις για τους συνεργάτες τους με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διορθωθούν άμεσα τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στη βεβαίωση των νέων ασφαλιστικών εισφορών και να μην επαναληφθούν ίδια φαινόμενα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος ζητεί επίσης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επανεξετάσει το ύψος των υπερβολικά υψηλών εισφορών που καλείται να πληρώσει σήμερα με το νέο σύστημα ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων.

Ο κ. Μίχαλος προτείνει να μειωθεί η ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που σήμερα ανέρχεται στις 5.860,80 ευρώ σε ένα ποσό που δε θα ξεπερνά τις 4.000 ευρώ προκειμένου να εξορθολογιστεί το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να πληρώσουν σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και να κυμανθεί και πάλι στα υψηλότερα επίπεδα που προβλέπονταν μέχρι το τέλος του 2016.

Παράλληλα, θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλεψη για προαιρετική καταβολή υψηλότερων εισφορών που θα διασφαλίζουν υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές σε όσους το επιθυμούν.