– Τεχνικό πρόβλημα στις αιτήσεις της – Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη 3ΓΒ/2023 εξέδωσε σε ανακοίνωσή του ο ΑΣΕΠ,.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο ΑΣΕΠ αναφέρει πως προκλήθηκε τεχνικό πρόβλημα κατά την αποθήκευση κάποιων ηλεκτρονικών αιτήσεων, των υποψηφίων για τις 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο. «καλεί τους υποψηφίους να ελέγξουν ότι οι προτιμήσεις (κωδικοί θέσεων) στην ενότητα «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους, είναι αυτές που είχαν δηλώσει στην αρχική αίτηση συμμετοχής τους.

»Εκείνοι που θα δουν πως οι προτιμήσεις τους (κωδικοί θέσεων) στην ενότητα «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» είναι αυτές που είχαν δηλώσει εξαρχής, δε χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Ωστόσο εκείνοι που διαπίστωσαν πως τα στοιχεία αυτά είναι διαφορετικά από όσα δηλώθηκαν, πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που παραθέτει ο ΑΣΕΠ.

: Τα βήματα σχετικά με την προκήρυξη 3ΓΒ/2023

Για τους υποψηφίους που δεν αποθηκεύτηκαν τα σωστά στοιχεία, οι προτιμήσεις (κωδικοί θέσεων) που έχουν ήδη καταχωριστεί ηλεκτρονικά μέσω της αρχικής αίτησής τους έως τις 24 Ιανουαρίου, καθώς και τα τυχόν αρχεία pdf, θα αντικατασταθούν στο σύνολό τους με το pdf αρχείο προτιμήσεων της αίτησης «3ΓΒ/2023 Προτιμήσεις». Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης «3ΓΒ/2023 Προτιμήσεις» ισχύουν οι αρχικά δηλωθείσες προτιμήσεις (κωδικοί θέσεων).

Η προθεσμία υποβολής τους ξεκινά την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 στις 08:00 το πρωί και λήγει την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 στις 14:00 το μεσημέρι, ενώ επισημαίνεται πως με την αίτηση δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου.