– Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για τις 775 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία.

Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 27 Φεβρουαρίου. Οι μόνιμες προσλήψεις αφορούν υποψηφίους 32 διαφορετικών ειδικοτήτων αποκλειστικά ΔΕ (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και ΥΕ (Υποχρεωτική Εκπαίδευση), ενώ η κατανομή των θέσεων περιλαμβάνει 63 περιοχές. Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να «ανοίξει» και δεύτερος διαγωνισμός για μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία που θα αφορά αποκλειστικά θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

ΑΣΕΠ: Οι ειδικότητες της προκήρυξης είναι:

Α’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), εξακόσιες ενενήντα έξι (696) θέσεις, Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Δομικών Εργων, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανολόγων(ΙΔΟΧ), ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνικών Ιατρικών Αερίων, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων. Β’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), εβδομήντα εννιά (79) θέσεις, Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Βοηθών Θαλάμου, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ΕΙΔ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας.