Έρχονται της χώρας αποδείχθηκε η βασιμότητα των ισχυρισμών τους ότι αποφασίστηκαν υπέρμετρες αυξήσεις στις τιμές αυτές την 1η-1-2022

Επιπλέον, σύμφωνα μ τον Ελεύθερο Τύπο, έρχεται σε 2.167 περιοχές της χώρας περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών για τη φορολογία των ακινήτων.

Οι αλλαγές οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το νέο έτος θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη στη φορολογία ακινήτων, καθώς θα έχουν ως συνέπεια αφενός να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις επί των ακινήτων σε περιοχές όπου οι αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών ζώνης ήταν υπέρμετρες και οδήγησαν σε στρεβλώσεις που επηρέασαν αρνητικά την κτηματαγορά αφετέρου να κληθούν να πληρώσουν τους πραγματικά αναλογούντες φόρους ακίνητης περιουσίας όσοι φορολογούμενοι κατέχουν μεγάλης πραγματικής αξίας ακίνητα σε περιοχές όπου η μη εφαρμογή του συστήματος των αντικειμενικών τιμών επέτρεπε επί πολλά έτη τη σημαντική υποεκτίμηση των φορολογητέων αξιών τους και τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων φόρων σε προκλητικά χαμηλά επίπεδα.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης εντός του 2024:

1 Θα μειωθούν οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε όσους Δήμους διαπιστώθηκε ότι είναι βάσιμες και απόλυτα τεκμηριωμένες οι γνωμοδοτήσεις τους για την ανάγκη να χαμηλώσουν σημαντικά ή ακόμη και να μηδενιστούν τα ποσοστά των αυξήσεων των τιμών αυτών, που αποφασίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών τον Ιούνιο του 2021 με έναρξη ισχύος από την 1η-1-2022. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει δρομολογήσει μια έκτακτη διαδικασία επανακαθορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, η οποία νομοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 5000/2022. Η διαδικασία αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε Δήμους, που θεώρησαν ότι οι επιβληθείσες την 1η-1-2022 αυξήσεις στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε περιοχές τους ήταν υπερβολικές ή άδικες με βάση τα δεδομένα της κτηματαγοράς, να υποβάλλουν γνωμοδοτήσεις με τις οποίες προσπάθησαν να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους και να ζήτησαν από το υπουργείο Οικονομικών να περιορίσει τις αυξήσεις ή ακόμη και να τις εκμηδενίσει. Η προθεσμία που δόθηκε στους Δήμους για την κατάθεση των γνωμοδοτήσεών τους ήταν η 6η Φεβρουαρίου 2023. Οι γνωμοδοτήσεις συγκεντρώθηκαν, εξετάστηκαν από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών και, για όσες κρίθηκαν βάσιμες, ξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών, από πιστοποιημένους εκτιμητές, με σκοπό την διατύπωση εισηγήσεων προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη μείωσή τους. Ο υπουργός μπορεί να εγκρίνει τις εισηγήσεις και να εκδώσει αποφάσεις για την μείωση των αντικειμενικών αξιών στους αιτούντες Δήμους. Οι όποιες μειώσεις αποφασιστούν τελικά δεν θα ισχύσουν αναδρομικά και, ως εκ τούτου, δεν θα επηρεάσουν το ύψος του ΕΝΦΙΑ για το 2022 και το 2023. Ίδιος κανόνας θα ισχύσει και για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος υπέρ των Δήμων και υπολογίζεται κι αυτό με βάση τις αντικειμενικές τιμές ζώνης της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους. Έτσι, οι επιπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ και το ΤΑΠ θα γίνουν αντιληπτές από το 2024. Όμως, όσον αφορά στους φόρους που επιβάλλονται στην απόκτηση ακινήτων, όπως οι φόροι μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι επιπτώσεις των μειώσεων των αντικειμενικών τιμών ζώνης θα είναι άμεσες, καθώς θα προκαλέσουν μειώσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 142 Δήμοι επί συνόλου 332 υπέβαλαν γνωμοδοτήσεις για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τους σε περιοχές των χωρικών τους αρμοδιοτήτων.

2 Θα γίνει η επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων (των τιμών ζώνης) σε όλη την επικράτεια της χώρας. Αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό καλύπτει το 98,5% της χώρας. Απομένουν ακόμη να ενταχθούν άλλες 2.167 περιοχές, που αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 1,5% της ελληνικής επικράτειας.

Σήμερα στις 2.167 περιοχές ισχύει ακόμη το σύστημα των τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής. Στους χιλιάδες οικισμούς των περιοχών αυτών οι πραγματικές τιμές των ακινήτων όπως διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες της κτηματαγοράς, ανέρχονται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα των φορολογητέων αξιών που προσδιορίζονται με βάση τις τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής. Συνεπώς, από τη στιγμή της ένταξης των περιοχών αυτών στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων και, συνακόλουθα, υπεραυξήσεις σε δεκάδες φόρους που επιβαρύνουν τις μεταβιβάσεις και την κατοχή των ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές.
Αντικειμενικές αξίες: Ο… χάρτης με τους 142 Δήμους που διεκδικούν μειώσεις

Πλήθος Δήμων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδος κατέθεσαν γνωμοδοτήσεις στο υπουργείο Οικονομικών για επανακαθορισμό των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές των χωρικών τους αρμοδιοτήτων, σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών που καθορίστηκαν από την 1η-1-2022. Ο συνολικός αριθμός των Δήμων της χώρας που ζήτησαν τη μείωση των αντικειμενικών τιμών σε περιοχές τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 142 επί συνόλου 332, δηλαδή καλύπτει πάνω από το 42,5% του συνόλου!

Οι Δήμοι ακολούθησαν την έκτακτη διαδικασία επανακαθορισμού των αντικειμενικών τιμών που προβλέπει το άρθρο 51 του ν. 5000/2022 και είχαν στόχο να πείσουν το υπουργείο Οικονομικών να ανακαλέσει τις υπέρμετρα μεγάλες αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών που αποφάσισε, ώστε οι δημότες τους να έχουν ουσιαστική ελάφρυνση στον ΕΝΦΙΑ και σε άλλους φόρους που επιβαρύνουν την χρήση ή την απόκτηση ακινήτων. Επιδιώκουν επίσης πολλοί άλλοι δημότες τους, που είναι οικονομικά αδύναμοι, να ξανακερδίσουν τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα που έχασαν εξαιτίας της υπέρμετρης αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τους. Κι αυτό διότι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών είχε ως συνέπεια οι αξίες των ακινήτων περιουσιών των συγκεκριμένων δημοτών να υπερβούν τα όρια αξίας ακίνητης περιουσίας που ορίζουν οι νόμοι χορήγησης των συγκεκριμένων επιδομάτων και παροχών και εν τέλει οι εν λόγω δημότες να πάψουν να θεωρούνται δικαιούχοι.

Από τους πρώτους Δήμους που αποφάσισε να υποβάλει αίτημα για μειώσεις στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε περιοχές της χωρικής του αρμοδιότητας ήταν ο Δήμος Αθηναίων. Το αίτημα του Δήμου αφορά συνολικά σε 30 ζώνες της χωρικής του αρμοδιότητας. Επιπλέον, τουλάχιστον άλλοι 141 Δήμοι έχουν ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε περιοχές τους, σύμφωνα με την έκτακτη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 51 του ν. 5000/2022.

Αθήνα

Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων, με επίσημο έγγραφο διατύπωσης γνώμης που κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομικών υποστήριξε ότι, με βάση στοιχεία που συνέλεξε για τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς, τα ποσοστά αυξήσεων των αντικειμενικών αξιών -όπως αυτά διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο του 2021 με την απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η-1-2022- πρέπει να περιοριστούν το πολύ μέχρι το επίπεδο του 55% σε σύγκριση με τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31-12-2021 για όλα τα ακίνητα του Δήμου. Υποστήριξε, δηλαδή, ότι σε όσες περιοχές του Δήμου οι αντικειμενικές αξίες αυξήθηκαν πάνω από 55% την 1η-1-2022 σε σύγκριση με την 31η-12-2021 θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που καθορίστηκαν την 1η-1-2022, ώστε οι αυξήσεις τους σε σύγκριση με την 31η-12-2021 να φθάνουν το πολύ μέχρι το 55%.

Η γνώμη του Δήμου αφορά ουσιαστικά σε 30 περιοχές (ζώνες τιμών) από το 1ο, το 2ο, το 3ο και το 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Πρόκειται για περιοχές του κέντρου της Αθήνας αλλά και για πολλές λαϊκές γειτονιές της πόλης όπου οι πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στις περιοχές αυτές, οι αυξήσεις αντικειμενικών αξιών που επιβλήθηκαν με την απόφαση του Ιουνίου του 2021 κυμαίνονται από 57,89% έως 115,63%!

Βάσει της γνώμης του Δήμου, τα ελάχιστα ποσοστά μειώσεων που πρέπει να αποφασιστούν από το υπουργείο Οικονομικών στις συγκεκριμένες 30 περιοχές της Αθήνας φθάνουν έως 27,54%.

Αττική

Πέραν του Δήμου Αθηναίων, δεκάδες άλλοι Δήμοι της Αττικής ακολουθώντας την έκτακτη διαδικασία επανακαθορισμού που προβλέπει το άρθρο 51 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 5000/2022, έχουν καταθέσει στο υπουργείο Οικονομικών τις γνωμοδοτήσεις τους για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών που καθορίστηκαν την 1η-1-2022. Ορισμένοι από τους Δήμους αυτούς είναι οι εξής:

* Γλυφάδα: Αμεση, καθολική και σημαντική μείωση στις τιμές ζώνης έχει ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του και τη διαφωνία του για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών περί αναθεώρησης των τιμών αυτών, βάσει της οποίας η αύξηση έφθασε ακόμη και το 81%. Οπως τονίζεται, ήδη από το καλοκαίρι ο Δήμος Γλυφάδας έχει προχωρήσει σε διαβήματα διαμαρτυρίας και, με τη δυνατότητα για επαναξιολόγηση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών με το άρθρο 51 του ν. 5000/2022 κατέθεσε αρμοδίως αιτιολογημένη γνώμη για μείωση των αντικειμενικών αξιών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Δήμου, «θα πρέπει να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 57732/ΕΞ/2021 απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στην Γλυφάδα και να επανέλθουμε μεταβατικά στις τιμές ζώνης που ίσχυαν έως το 2021 σε όλες τις περιπτώσεις».

* Μοσχάτο-Ταύρος: Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου με επιστολή που απέστειλε ήδη από τις 6 Ιουλίου 2022 στον τότε υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, οι αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών ζώνης κυμαίνονται από 22,7% έως 84% στην περιοχή του Μοσχάτου, ενώ στον Ταύρο κυμαίνονται από 5,5% έως 26,3%. Μετά τις αυξήσεις αυτές, η περιοχή του Μοσχάτου έχει για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, μεγαλύτερες τιμές ζώνης από όλες τις γειτονικές περιοχές.

* Βριλήσσια: Τη μείωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στα Βριλήσσια και την επαναφορά τους στα επίπεδα του 2021, έχει ζητήσει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων, από το υπουργείο Οικονομικών. Από διαθέσιμα στοιχεία στο Δήμο (δικαστικές αποφάσεις, εκθέσεις εκτίμησης από πιστοποιημένους εκτιμητές, πρακτικά Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου) διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της τρέχουσας εμπορικής αξίας σε οικοπεδικές εκτάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

* Μαρούσι: Ο Δήμος έχει ζητήσει:

– τη γενική μείωση των αντικειμενικών αξιών στο σύνολο των περιοχών με χρήσεις γης αμιγούς κατοικίας, ώστε οι αντικειμενικές αξίες να επανέλθουν στα επίπεδα του έτους 2018.

– τη δημιουργία νέας οριοθετημένης ζώνης που αφορά στον παλαιό και στο νέο οικισμό των Εργατικών Κατοικιών με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ ανά/τ.μ.

– τη μείωση της τιμής ζώνης στο Ο.Τ. 546 (οδός Αστροναυτών κ.λπ.) και την επαναφορά αυτής στο πρότερο ύψος της, ήτοι στα 1.500 ευρώ ανά/τ.μ.

* Ηράκλειο Αττικής: Την επαναφορά των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις τιμές που ίσχυαν πριν την αύξησή τους έχει προτείνει ο Δήμος.

* Πετρούπολη: Ο Δήμος έχει ζητήσει να επανέλθουν οι αντικειμενικές αξίες στα επίπεδα του 2021.

* Ελληνικό: Να μειωθούν άμεσα και σημαντικά οι αντικειμενικές αξίες και στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό οι οποίες «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και με την τελευταία αναπροσαρμογή αυξήθηκαν έως και 86% έχει ζητήσει ο Δήμος.

* Καλλιθέα: Διόρθωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων έχει ζητήσει ο Δήμος και διεκδικεί να μην ισχύσουν οι αυξήσεις, να γίνει επαναπροσδιορισμός με μείωση στις τιμές και ορθολογική εφαρμογή του συστήματος των αντικειμενικών αξιών για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

* Αγ. Δημήτριος: Η μέση αύξηση των αντικειμενικών αξιών ήταν 81% σε σχέση με το 2018 και 63% σε σχέση με το 2019 και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου έχει ζητήσει τη μείωση των τιμών των αντικειμενικών αξιών, ώστε να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα που βρίσκονταν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2018 και να αποτυπώνουν υγιώς την πραγματικότητα στην αγορά, χωρίς στρεβλώσεις.

* Ζωγράφου: Ο Δήμος πρότεινε μείωση στις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες από 10% έως 30%.

* Ραφήνα: Καταγγέλθηκε αδικαιολόγητη αύξηση έως και 56% σε σχέση με τις προϋπάρχουσες τιμές, όπως για παράδειγμα στην ζώνη Ζ όπου η τιμή αυξήθηκε από τα 1.250 ευρώ ανά τ.μ. στα 1.950 ευρώ ανά τ.μ., αναδεικνύοντάς την στην υψηλότερη στον Δήμο. Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου με την υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε ζητήσει την οριζόντια μείωση κατά 10% σε όλες τις ζώνες λόγω των πολύ ιδιαίτερων γενικών (οικονομική κρίση, κρίση covid) και ειδικών συνθηκών (πυρόπληκτες περιοχές) της περιοχής, όμως δεν εισακούστηκε.

* Παλλήνη: Ο Δήμος έχει ζητήσει τη μείωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την αύξησης, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχει επισημάνει, «η μείωση των αντικειμενικών αξιών είναι απολύτως αναγκαία ώστε να αποτυπώνεται υγιώς η πραγματικότητα στην αγορά, χωρίς στρεβλώσεις και αδικίες, καθώς, η αύξηση τους από την 1η Ιανουαρίου 2022, οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των μεταβιβάσεων και σε παράλογη εκτίναξη των φορολογικών υποχρεώσεων.

* Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους Δήμους της Αττικής που αποφάσισαν να ζητήσουν μείωση των αντικειμενικών αξιών περιλαμβάνονται και το Χαϊδάρι, η Δάφνη, το Καματερό και η Αγία Βαρβάρα.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Οσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, στους Δήμους που κατέθεσαν γνωμοδοτήσεις για μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τους περιλαμβάνονται ο Λαγκαδάς, η Καλαμαριά, το Κιλκίς, η Αλεξανδρούπολη, τα Μετέωρα Τρικάλων, η Ιστιαία-Αιδηψός, η Λήμνος, η Σάμος, ο Πλατανιάς Χανίων, η Ρόδος, η Αστυπάλαια, η Σέριφος, η Κέρκυρα, η Ιθάκη, η Καλαμάτα, η Πύλος, η Κόρινθος και ο Πύργος Ηλείας.

Μπαίνουν στις τιμές ζώνης

Στις 2.167 περιοχές της χώρας στις οποίες σχεδιάζεται να επεκταθεί το σύστημα των αντικειμενικών τιμών περιλαμβάνονται:

* Αττική: Από Βάρκιζα έως Λεγραινά, Αγία Μαρίνα, Αγιος Νικόλαος, Χάρακας, Δασκαλειό, περιοχές από το Πόρτο Ράφτη έως την περιοχή του Θορικού, περιοχές στην παραλιακή ζώνη Ασπροπύργου. Ολες οι περιοχές στα νησιά της Σαλαμίνας, των Κυθήρων και στην Αίγινα οι περιοχές Πέρδικα, Μεσαγρός, Σουβάλα κ.ά.

* Αιτωλοακαρνανία: Ολες οι περιοχές που γειτνιάζουν με τη Λίμνη Τριχωνίδα, Θέρμο, Καινούργιο, Αγγελόκαστρο, Αστακός κ.ά.

* Αχαΐα: Ολες οι παραθαλάσσιες περιοχές, μεταξύ αυτών Διακοπτό, Αιγείρα, Πλάτανος, Τράπεζα, Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος, Βραχναίικα κ.ά.

* Κορινθία: Οι παραλιακές περιοχές από το Περιγιάλι έως το Λέχαιο και νοτιοανατολικά των Ισθμίων.

* Ηλεία: Κυλλήνη, Ανδραβίδα και οι παραθαλάσσιες περιοχές του νομού, όπως επίσης και η Αρχαία Ολυμπία.

* Μεσσηνία: Ολες οι παραλιακές περιοχές μέχρι και το Καλό Νερό.

* Αρτα: Τζουμέρκα, Γ. Καραϊσκάκης, Κομμένο, Κομπότι κ.ά.

* Θεσπρωτία: Ολα τα ορεινά χωριά του Σουλίου.

* Πρέβεζα: Λούτσα, Βράχος, Κανάλι, Λούρος, Καναλάκι, Μαργαρίτι, Γαρδίκι κ.ά.

* Καρδίτσα: Λουτρά Σμοκόβου, Λουτροπηγή, Μαυρομμάτι, Βλάσι κ.ά.

* Τρίκαλα: Περτούλι, Ελάτη, Πύλη, Καστράκι, Φαρκαδώνα, Τρυγώνα, Μεγαλοχώρι κ.ά.

* Φλώρινα: Αμύνταιο, Αγιος Παντελεήμονας, Πρέσπες, Φιλώτας, Δροσοπηγή, Πισοδέρι, Κρυσταλλοπηγή, Μελίτη κ.ά.

* Ημαθία: Σέλι, Πλατύ, Βεργίνα, Νέα Νικομήδεια, Αγιος Γεώργιος κ.ά.

* Κιλκίς: Ειδομένη, Εύζωνοι, Αξιούπολη, Καστανιές, Γουμένισσα κ.ά.

* Σέρρες: Πρώτη, Αμφίπολη, Χρυσοπηγή, Προμαχώνας, Κερκίνη, Ηράκλεια, Λουτρά, Στρυμονικό, Αλιστράτη κ.ά.

* Θεσσαλονίκη: Περιοχές πλησίον της συμπρωτεύουσας και οικισμοί που βρίσκονται προς τον Λαγκαδά.

* Χαλκιδική: Οι παραλιακές περιοχές της Κασσάνδρας, στο ύψος των οικισμών Σκάλα Φούρκας, Ποσείδι και τα παραλιακά μέρη από Νέα Καλλικράτεια έως παραλία Διονύσου.

* Εβρος: Οικισμοί σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο και Σουφλί και περιοχές παραθαλάσσιων οικισμών.

* Ροδόπη: Παραθαλάσσιες περιοχές του νομού.

* Ζάκυνθος: Παντοκράτορας, Καταστάρι, Βολίμες, Βανάτο, Κερί, Καλαμάκι, Βασιλικός κ.ά.

* Κεφαλλονιά: Ληξούρι, Πάστρα, Σάμη, Φισκάρδο, Κεραμειές, Βασιλικιάδες κ.ά.

* Ιθάκη: Βαθύ κ.ά.

* Κέρκυρα: Λευκίμμη, Περιβόλι, Μωραΐτικα, Πέλεκας, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Κασσιόπη, Στρογγύλη κ.ά.

* Λευκάδα: Πόρτο Κατσίκι, Καλαμίτσι, Αγ. Νικήτας, Καρυά, Πινακοχώρι, Τσουκαλάδες κ.ά.

* Κυκλάδες: Πλήθος περιοχών κυρίως στα τουριστικά νησιά, εκτός ορίων οικισμών όπου έχουν ανεγερθεί ακίνητα με όρους εκτός σχεδίου δόμησης.

* Κρήτη: Ορισμένες περιοχές παραθαλάσσιων οικισμών και στους τέσσερις νομούς.

* Σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Κάλυμνο, Κω κ.ά. θα ενταχθούν όλοι οι οικισμοί που είναι εντός σχεδίου πόλεως.

* Στη Ρόδο, περιοχές της πόλης της Ρόδου, καθώς και οι Ιαλυσός, Αφάντου και άλλοι οικισμοί.

Ελευθερος Τύπος

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ