Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει  η , στην οποία χιλιάδες οφειλέτες θα μπορέσουν να εντάξουν τα χρέη που δημιούργησαν σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και Δήμους από τον Νοέμβριο του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023.

 

Σύμφωνα με την Ημερησία, θα «τρέξει» η επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και των 36-72 δόσεων της πανδημίας, για περίπου 200.000 οφειλέτες που τις απώλεσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Οι ρυθμίσεις πρόκειται να ενεργοποιηθούν σε μια χρονική στιγμή που το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται θέτοντας σε ασφυκτικό κλοιό χιλιάδες οφειλέτες.

Είναι ενδεικτικό ότι τα «φέσια» προς την Εφορία από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023 διαμορφώθηκαν στα 114,5 δις ευρώ, αυξημένα κατά 1,5 δις ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022.

Εξ αυτών, οφειλές ύψους 26,3 δις ευρώ χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξη, με συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο να ανέρχεται στα 88,2 δις ευρώ, αυξημένο κατά 245 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων αφορά όσους την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ παράλληλα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 72 ή 120 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ και συνοδεύεται από ευεργετήματα όπως είναι η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

Για τους οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, δίνεται η δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, ενώ αν την 1η Νοεμβρίου 2021 υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Η αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων

Όσον αφορά την αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων, αυτή πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 με την καταβολή δύο δόσεων , της τρέχουσας και μίας επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας. Η αναβίωση των ρυθμίσεων περνάει από την υποχρεωτική, εντός μηνός από την επικύρωση της αναβιώσεως, ένταξη των αρρύθμιστων οφειλών στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Το σχήμα αυτό καλύπτει και όσους είχαν ενταχθεί νωρίτερα στις 24-48 δόσεις και έχασαν τη ρύθμιση.

Ταυτοχρόνως, όμως, εντός μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, τις οφειλές της απολεσθείσας ρυθμίσεως ο οφειλέτης υποχρεούται να τις εντάξει εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Με τη μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με τη καθυστέρηση της καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου των οφειλών .

Ειδικά για τις οφειλές προς τους δήμους, οι αιτήσεις των οφειλετών πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30-6-2023 μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Aύξηση χρεών προς την εφορία

Μείωση των οφειλετών αλλά αύξηση των χρεών προς την εφορία δείχνουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον περασμένο Ιανουάριο.

Από τους 4.031.610 οφειλέτες – μειωμένοι κατά 18.303 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 – η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των οφειλετών, κατά 16.865 πρόσωπα, καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ στο οποίο ανήκει το 37,6% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.514.173 πρόσωπα.

Αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής – εκτός από όσους οφείλουν ποσά έως 50 ευρώ και οφειλές από 500 έως 5.000 ευρώ – με τη μεγαλύτερη να πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Από τις συνολικές οφειλές προς την εφορία που ξεπερνούν τα 114 δις ευρώ, το 79,4% των συνολικών χρεών οφείλονται από μόλις 9.022 ΑΦΜ, με μέσο ποσό χρέους άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία οφειλής από 100.000 έως 1.000.000 ευρώ περιλαμβάνονται 41.938 οφειλέτες, οι οποίοι χρωστάνε συνολικά 11,4 δισ. ευρώ. Όπως φαίνεται, 50.960 οφειλέτες με χρέη άνω των 100.000 ευρώ έκαστος, χρωστάνε συνολικά 102,3 δισ. ευρώ, στην Εφορία και οι υπόλοιποι 3.980.650 φορολογούμενοι χρωστάνε 12,2 δις. ευρώ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ