: Αν και στο τέλος του, όπως και καθ’ όλη τη διάρκειά του, το 2021 μας ταλαιπώρησε με την πανδημία, μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι το νέο έτος που μόλις ξεκίνησε αναμένεται να είναι καλύτερο για την οικονομία, την κοινωνία, αλλά και την χώρα μας.

Άρθρο του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη

Τον περασμένο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρώτο από όλες τις άλλες χώρες μέλη, το Νέο Εταιρικό Σύμφωνο – ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου η χώρα μας κατάφερε να περάσει στην 1η θέση στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε όλη την ΕΕ. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως πλέον θα ονομάζεται το νέο ΕΣΠΑ, έχει ως στόχο να θέσει μία βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά για όλους ανεξαιρέτως.

Δημιουργεί και προωθεί ένα πλαίσιο νέων πολιτικών στρατηγικών που θα ενισχύσουν τις προϋποθέσεις για μία βιώσιμη περιβαλλοντική αλλά και επιχειρηματική ανάπτυξη που θα είναι ισορροπημένη σε όλους τους τομείς, αλλά και που θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες και ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το νέο ΕΣΠΑ θα αφορά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Το νέο αυτό Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης , διαθέτει 5 βασικούς πυλώνες , τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό, τις χωρικές επενδύσεις, καθώς και δύο ειδικούς στόχους για “Δίκαιη Μετάβαση” και “Τεχνική Βοήθεια”. Το στοίχημα μας , πάντως, για τη χώρα μας δεν είναι μόνο να μπορέσει να απορροφήσει το νέο ευρωπαϊκό πακέτο του ΕΣΠΑ, αλλά να το αξιοποιήσουμε κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Γιατί όπως πολύ καλά θυμόμαστε στο παρελθόν, κονδύλια της ΕΕ για τις συνδυασμένες μεταφορές, λιμενικές και μεταφορικές υποδομές αξιοποιήθηκαν πλημμελώς, εν αντιθέσει με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, οι οποίες σήμερα στηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους στις βάσεις που τέθηκαν τότε, προβάλλοντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Στις αρχές του νέου έτους, όμως, αναμένεται και ο νέος νόμος του ΕΣΠΑ που θα εισάγει μία σειρά από κομβικές παρεμβάσεις, που θα προάγουν όχι μόνο την απλούστερη αλλά και την ταχύτερη εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε περισσότερες απλουστεύσεις, όπου υπάρχει η δυνατότητα. Επίσης προχωρούμε ταχύτατα στη δημιουργία ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που θα υποστηρίξει αποτελεσματικά το πλήθος των δράσεων της επιχειρηματικότητας.

Η αλλαγή σελίδας της χώρας μας αναμένεται να αποτυπωθεί και στην αλλαγή πορείας σε πολλούς τομείς με χαρακτηριστικούς αυτούς της ανάπτυξης και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας , που θα σηματοδοτήσουν την “επόμενη αναπτυξιακή μέρα” μετά από πολλές διαδοχικές κρίσεις που βίωσε η Ελλάδα.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της οικονομίας, είναι στοίχημά μας να στηρίξουμε την οικονομία και ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω της ΕΑΤ έχουμε ήδη διευρύνει τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων με στοχευμένα εργαλεία, επιπλέον των εγγυοδοτικών προγραμμάτων που λειτουργούν ήδη και καλύπτουν μεγάλο κεφάλαιο κίνησης.

Σαφής όμως είναι και θα είναι και η στήριξή μας προς τη νεοφυή και καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Η μέχρι τώρα πορεία των funds του Equifund, ιδίως αυτά που δραστηριοποιούνται στα δύο πρώτα στάδια (early stage και innovation window), είναι εντυπωσιακή, γι’ αυτό και τα περισσότερα από αυτά τα funds προχωρούν σε δημιουργία νέων επενδυτικών σχημάτων, αφού επιτυχώς έχουν εξαντλήσει τα προηγούμενα. Βλέποντας τις τεράστιες προοπτικές που έχουν αναπτυχθεί πλέον για τη χώρα μας, γινόμαστε αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω μεγάλων χρηματοδοτικών κεφαλαίων από την ΕΑΤΕ.

H χώρα μας έχει μπει σε ανοδική αναπτυξιακή τροχιά, που σημαίνει ότι τα επόμενα χρονιά θα δούμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση του ΑΕΠ και μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τουλάχιστον στο παγκόσμιο επίπεδο.