Από τον Ιανουάριο αρχίζει η αξιολόγηση όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων

To καθεστώς του μισθολογίου-βαθμολογίου που ισχύει στον «πυρήνα» του Δημοσίου επεκτείνεται και στους εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή στους απασχολούμενους στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, των νομικών προσώπων...

29-10-12 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για μελάνια ΚΥ

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) ενδιαφέρεται να διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132667/Η/25-10-2012 (ΑΔΑ:...

17-09-12 Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού 78 ατόμων για οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων γαι ΣΜΕΑΕ

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2012 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έντυπο Αίτησης– Υπεύθυνης Δήλωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου...

27-07-12 Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers), …

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers), Δίσκων Storage και συσκευών αποθήκευσης δεδομένων (tape libraries) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΠΑ

12-06-12 Προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers), Δίσκων …

Προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers), Δίσκων Storage και συσκευών αποθήκευσης δεδομένων (tape libraries) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και...