Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ NEO! ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 09/12/2016 NEO! ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ (ΕΙΔΙΚΟΥ…

09-12-16: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 6 ΠΔΕ

1.Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΑΔΑ: ΩΙΙ84653ΠΣ-25Κ – Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Β. ΑΔΑ: 61194653ΠΣ-ΝΝΕ – Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)…

Πρόσκληση από το ΙΕΠ σε επιμόρφωση για την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών

09-12-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πράξη 46/24-11-2016 του Δ.Σ.) καλεί…

08-12-16: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ από 3 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΔΑ: Ω6ΚΞ4653ΠΣ-2ΕΛ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…

07-12-16: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ από 3 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Β. ΑΔΑ: 6ΥΜΥ4653ΠΣ-2ΡΞ – Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών Γ. ΑΔΑ: 9ΟΥ34653ΠΣ-88Β – Ανάρτηση…

06-12-16: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 5 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑ. Πρόσληψη Αναπληρωτών Κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών Β. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: ΑΔΑ: ΩΠΑΑ4653ΠΣ-ΝΗΕ – Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος…

05-12-16: Οι σημερινές -μέχρι στιγμής- ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 5 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21/26-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ noyu_Z_iue_ZAyou_oEZ.doc youAiuue_uoe_ooZ-Zo21_Zo26-_Zo23__-Zo30___05_12__2016.xls eu_ny_Zoo_3.doc Zoo_ny_3.doc 2. Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κατανομή…

02-12-2016: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ από 3 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών σε ΣΜΕΑΕ Α 2. Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΔΑ: 69ΕΠ4653ΠΣ-4Ν8 – Τροποποίηση των Αποφάσεων 13378/09-11-2016(ΑΔΑ:7ΘΦΛ4653ΠΣ-8ΔΩ) και 13800/16-11-2016(ΑΔΑ:ΩΘΗΚ4653ΠΣ-156) Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού…

Οι ανακοινώσεις της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 3 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑ. Τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών σε ΣΜΕΑΕ Β. ΑΔΑ: ΨΒ7Μ4653ΠΣ-ΞΝ7 – Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ21-26 Λογοθερα-πευτών, για το διδακτικό έτος 2016-2017…

Ενημέρωση από τον αιρετό του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής κο Δ.Αρβανίτη, για την κατάσταση λειτουργίας και στελέχωσης των δομών ΕΑΕ Αττικής

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Αρβανίτη Δημήτρη – ΠΕ29 Εργοθεραπευτή – Αιρετού ΠΥΣΕΕΠ Αττικής Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων…

30-11-16: Οι σημερινές -μέχρι στιγμής- ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ από 2 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑ. Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ29 Β. Λειτουργικά Κενά – Δήλωση Προτίμησης ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Γ. Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)…

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Λειτουργικά Κενά – Δήλωση Προτίμησης ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων

Λειτουργικά Κενά – Δήλωση Προτίμησης ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 Ψυχολόγων Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας…

29-11-16: Οι σημερινές -μέχρι στιγμής- ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών από 3 ΠΔΕ

1.Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑ.Αναζήτηση υποψήφιων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 σχολικών Νοσηλευτών για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων Περιφερειακης Δ/νσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας Β.Λειτουργικά Κενά – Δήλωση Προτίμησης ΕΕΠ κλάδων ΠΕ 28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ,…

28-11-16: Οι σημερινές -μέχρι στιγμής- ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. από 4 ΠΔΕ

1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑ. ΑΔΑ: ΨΧΕΣ4653ΠΣ-ΛΙ1 – Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών Β. ΑΔΑ: ΨΒ424653ΠΣ-59Ρ – Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών…