Εισφορές μέχρι 220 ευρώ για αμειβόμενους με μπλοκάκι

Εισφορά έως 220 ευρώ και ένσημα ανά μήνα για τους εργαζoμένους που αμείβονται με «απόδειξη δαπάνης» (τίτλοι κτήσης), είτε ασκούν περιστασιακή δραστηριότητα είτε έχουν παράλληλη απασχόληση, προβλέπει νομοθετική διάταξη που...

Ασφαλιστικό: Τι αλλάζει με μπλοκάκια και αποδείξεις δαπάνης

«Ξαναζεσταίνονται» οι αποδείξεις δαπάνης καθώς μπορεί να μειωθεί το όριο έκδοσης στα 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα απαλλάσσονται των ασφαλιστικών εισφορών και θα πληρώνουν μόνο παρακράτηση...

Μηδενίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους είναι μισθωτοί με μπλοκάκι

Ανήκετε στην κατηγορία των εργαζομένων που αμείβονται με «μπλοκάκι» αλλά στην πραγματικότητα παρέχετε υπηρεσίες ως μισθωτοί; Η κυβέρνηση σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε σχέση εξαρτημένης εργασίας χωρίς ο εργοδότης...

Τσεκούρι για μισθωτούς με μπλοκάκι – Πληρώνουν 40% περισσότερο φόρο

Σοκ προκαλούν τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων σε εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς που έχουν εισόδημα και από ελεύθερα επαγγέλματα, αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ. Ειδικά...

ΕΦΚΑ: Πόσα θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Εισφορές μισθωτού θα καταβάλλουν οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε έως δύο εργοδότες, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Απασχολούμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών θα καταβάλλουν εισφορές για κύρια ασφάλιση είναι 6,67% και 13,33% ο εργοδότης. Όμως οι οικονομικές υποχρεώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων προς το Δημόσιο δεν σταματούν εδώ. Για τις εισφορές ασθένειας καλούνται να δώσον 2,15%, ενώ οι εργοδότες τους 4,30%. Για παροχές ασθένειας σε χρήμα, οι εισφορές του ασφαλισμένου είναι 0,40% και του εργοδότη είναι 0,25%. Για την επικουρική ασφάλιση, εργαζόμενος και εργοδότης καταβάλλουν από 3,5% και για επίσης 3,5% για τον αντισυμβαλλόμενο. Για τον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ) η εισφορά είναι 4% και επιβαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο. Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ιστότοπό του (www.efka.gov.gr) στην οποία οι εργοδότες (εφόσον συμφωνούν να επιμερίσουν τις εισφορές) θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των δυο μερών. Τα ασφάλιστρα κυμαίνονται από 6,67% μέχρι 16,72% για τον εργαζόμενο (ανάλογα με το πακέτο κάλυψης υγείας, επικούρισης και πρόνοιας) ενώ για τον εργοδότη ξεκινούν από 13,33% και φτάνουν στο 21,38%. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αθανάσιος Μπακαλέξης, έχει προτρέψει όσους πρόκειται να δηλωθούν με ΑΠΔ να αγνοήσουν τα ειδοποιητήρια ώστε να μην διπλοπληρώσουν εισφορές. Μεγάλο πρόβλημα παραμένει η υποχρεωτική υπογραφή σύμβασης που φέρνει εντάσεις στις σχέσεις εργοδοτών εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές του Φλεβάρη με στόχο να διορθωθούν τα πολυάριθμα λάθη. Στα ειδοποιητήρια του Φεβρουαρίου δε θα περιλαμβάνονται οι εισφορές επικούρισης (3,5% + 3,5%) και εφάπαξ (4%) όπου υπάρχουν. Όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα ειδοποιητήρια και έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών οφείλουν να προσέλθουν σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να το δηλώσουν, διαφορετικά θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις. Στον ΕΦΚΑ πρέπει να σπεύσουν και όσοι αμφισβητούν το ποσό των εισφορών που τους έχει βεβαιωθεί όπως επίσης και όσοι έλαβαν ειδοποιητήριο παρόλο που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα έως τις 31/12/2016. Με τη εγκύκλιό του για τα «μπλοκάκια» ο ΕΦΚΑ αποσαφηνίζει ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων με μπλοκάκι μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 39 και να ζητήσουν από τον εργοδότη τους να πληρώσει το ποσοστό του ασφαλίστρου που του αναλογεί. Στο μεταξύ, σε λειτουργία τέθηκε, στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ - μπλοκάκια). Ποιους αφορά η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας: 1. Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ. 2. Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες. 3. Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ. Ποιοι εξαιρούνται από την εγκύκλιο: 1. Εργαζόμενοι, οι οποίοι αποδεδειγμένα εργάζονται ως μισθωτοί, παρέχοντας υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, όπως επίσης και εργαζόμενοι που λαμβάνουν μέρος του ποσού που δικαιούνται ως αμοιβή, ως μισθωτοί και μέρος με ΔΠΥ. 2. Εργαζόμενοι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, υπό το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 3. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή και εισόδημά από διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε περιπτώσεις συμβάσεων μικρότερες του ενός έτους, οι εισφορές προκύπτουν με ανώτερο ποσό τα 5.860,80 ευρώ το μήνα και κατώτατο τα 586,08 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, οι εργοδότες που θα απασχολήσουν εργαζόμενους με όρους εξαρτημένης εργασίας και θα τους καταβάλλουν μισθό με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για πρώτη φορά πρέπει να απογραφούν στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ. Μάλιστα, με την υπογραφή σύμβασης αντισυμβαλλόμενου- ασφαλισμένου, ο εργοδότης υποχρεώνεται να την αναρτήσει ηλεκτρονικά. Έπειτα αφού αποθηκευτεί η σύμβαση, δημιουργείται ενημερωτικό e-mail το οποίο αποστέλλετα στον ασφαλισμένο. Οι αντισυμβαλλόμενοι που απασχολούν (αποκλειστικά) ή θα απασχολήσουν προσωπικό υπαγόμενο στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) της έδρας τους για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη -Εισφερόντων. Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των μερών (αντισυμβαλλόμενου και ασφαλισμένου) άμεσα να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη καταχώρηση της σχετικής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr , στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη σελίδα υποδοχής με τίτλο «Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ. 9 Αρθρ. 39 Ν.4387/2016)». news

ΕΦΚΑ: Η πλατφόρμα για τα μπλοκάκια. Νέα παγίδα με τις εισφορές

Στο... παρά πέντε έθεσε σε λειτουργία ο ΕΦΚΑ την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνουν οι εργοδότες τους απασχολουμένους που αμείβουν με δελτίο παροχής υπηρεσιών, εφόσον αποδεχθούν να καταβάλλουν εισφορές για αυτούς. Μάλιστα, από την εγκύκλιο που εκδόθηκε προκύπτει ότι εργοδότης και εργαζόμενος (τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέλη) οφείλουν να υπογράψουν σύμβαση, η οποία άμεσα πρέπει να καταχωρίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ταμείου. Γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη αμφισβητούμενη διαδικασία. Αν εξαρχής ήταν δύσκολο να πιέσει ο εργαζόμενος τον εργοδότη του ώστε να αναλάβει την πληρωμή των εισφορών κατά τα 2/3, πλέον, η υποχρέωση υπογραφής σύμβασης καθιστά την όλη διαπραγμάτευση απίθανη. Στην περίπτωση, πάντως, που οι εργοδότες αποδεχθούν να καταβάλλουν τις εισφορές που τους αναλογούν, η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν είναι πολύπλοκη και κυρίως άκρως γραφειοκρατική. Πολλώ δε μάλλον, όταν απομένουν μόλις 3 ημέρες έως την Παρασκευή, που λήγει και η παράταση για την καταβολή των εισφορών Ιανουαρίου. Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αφορά ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) που προσφέρουν εργασία σε έναν ή δύο εργοδότες για την οποία έπρεπε να ασφαλιστούν στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ή ΕΤΑΠ - ΜΜΕ. Ειδικότερα, αφορά: • Απασχολουμένους σε έναν ή έως δύο εργοδότες, οι οποίοι αμείβονται αποκλειστικά με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ). • Απασχολουμένους σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί που προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον ή άλλους –έως δύο– εργοδότες από τους οποίους αμείβονται με «μπλοκάκι». • Απασχολουμένους σε έναν εργοδότη, στον οποίο προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες μέσω ΔΠΥ. Αν και στην πράξη όλες οι παραπάνω περιπτώσεις υποκρύπτουν την παροχή εξαρτημένης εργασίας, η οποία έπρεπε να εμπίπτει άμεσα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση το άρθρο 38 για τη μισθωτή απασχόληση, η εγκύκλιος υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν αφορά ασφαλισμένους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Και δεν θα μπορούσε να αναφέρει κάτι άλλο, καθώς, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, πρόκειται για μια ασφαλιστική ρύθμιση που «προσκρούει» και «παρακάμπτει» την ισχύουσα εργατική νομοθεσία... Στην εγκύκλιο δεν υπάγονται, επίσης, οι ασφαλισμένοι που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε έναν εργοδότη και λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ, καθώς για το σύνολο των αποδοχών θα καταβάλλονται εισφορές με βάση το άρθρο 38 (αφορά τους μισθωτούς). Οπως δεν υπάγονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Συνολικά οι εισφορές φθάνουν έως και το 38,1% (16,72% για τον εργαζόμενο και 21,38% για τον εργοδότη), οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης (6,67% για τον εργαζόμενο και 13,3% για τον εργοδότη), 6,45% για παροχές ασθένειας σε είδος (2,15% και 4,30%), 0,65% για παροχές ασθένειας σε χρήμα (0,40% και 0,25%), 7% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης (από 3,5% για εργαζομένους και εργοδότες) και 4% για τον κλάδο εφάπαξ, το οποίο καλύπτει εξ ολοκλήρου ο εργαζόμενος. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής εισφορών για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ) προκύπτει στις περιπτώσεις που λόγω της ιδιότητας ή της δραστηριότητας υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των κλάδων αυτών. Οι εργοδότες, εάν δεν είναι, πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών, να υπογράψουν σύμβαση με τον «αντισυμβαλλόμενο-εργαζόμενο» με ορισμένη χρονική διάρκεια, να την υποβάλουν στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια να υποβάλουν ΑΠΔ όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι πρέπει να υπογράψουν τη σύμβαση και να κάνουν «αποδοχή» στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβουν από τον ΕΦΚΑ, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία της σύμβασης. Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ (που σημαίνει ότι θα έχει αρνηθεί και την υπογραφή σύμβασης), ο εργαζόμενος οφείλει να προχωρήσει σε καταγγελία.

Χάος με τα διπλά ασφάλιστρα στον ΕΦΚΑ

Στον αέρα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι με μπλοκάκι στον ΕΦΚΑ. Μπορεί ο Διοικητής του ΕΦΚΑ να δήλωσε ότι  δεν χρειάζεται να πληρώσουν τα ειδοποιητήρια όσοι θα μπουν στις ΑΠΔ όταν...

Αλλάζει ο νόμος για τις εισφορές στα μπλοκάκια

Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου θα περιλαμβάνει σχέδιο νόμου του υπ. Εργασίας, καθώς διαπιστώνεται η αδυναμία εφαρμογής τους στην πράξη. Και αυξήσεις «φωτιά» στις εισφορές για τα εφάπαξ....

Επίκαιρη ερώτηση Κατερίνας Παπακώστα για τις εισφορές των Ελεύθερων Επαγγελματιών

Επίκαιρη Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου με θέμα την καταβολή εισφορών από τους ελεύθερους...

Μητσοτάκης: Πάρτε πίσω τώρα την καταστροφική ρύθμιση για τα μπλοκάκια

Να πάρει πίσω την «καταστροφική ρύθμιση» για τα μπλοκάκια ζητεί από την κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσoτάκης. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΝΔ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «έχει οδηγήσει σε απελπισία εκατοντάδες...

Πετρόπουλος για μπλοκάκια: Προσωρινά εισφορά 10% για όλους

Στο 10% θα υπολογίζονται οι εισφορές των εργαζομένων με μπλοκάκι, κατά τη μεταβατική περίοδο ενός ή δύο μηνών, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/ Μακεδονικού Πρακτορείου...

Μπλοκάκια: Ψαλίδι 10% στην εισφορά μέχρι να βρεθεί λύση

Λύσεις ανάγκης προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση που έχουν δημιουργήσει σε χιλιάδες ασφαλισμένους οι αυξημένες εισφορές αναζητά η κυβέρνηση, χωρίς παράλληλα να καταρρεύσουν τα έσοδα του δημοσίου και του ΕΦΚΑ....

Τι να αποφύγεις στο ΤΖΟΚΕΡ ή αλλιώς η πλάνη του τζογαδόρου (The Gambler's fallacy)

Τυχερά παιχνίδια και Μαθηματικά, από τον Χαράλαμπο Κ. Φιλιππίδη Μην ακολουθείτε τις στατιστικές αναλύσεις στο ΤΖΟΚΕΡ καθώς η κληρωτίδα δεν έχει προτιμήσεις ούτε μνήμη (όλοι οι αριθμοί και οι συνδυασμοί...

Κορκίδης: Με λάθη και αδικίες ο νέος λογαριασμός του ΕΦΚΑ

“…Αναστάτωση έχουν προκαλέσει σε χιλιάδες ασφαλισμένους ο λογαριασμός του ΕΦΚΑ με τις νέες εισφορές, που άρχισαν από τη Παρασκευή να ανεβαίνουν διαδικτυακά στο Taxis, καθώς διαπιστώνουν ότι θα πληρώνουν υπερδιπλάσια...