Τί σημαίνει spam;

Spam είναι το ανεπιθύμητο περιεχόμενο που παραλαμβάνουμε με διάφορες μορφές όπως στο email χωρίς την συγκατάθεσή μας Οταν μας έρχεται ένα email μέσω newsletter στο οποίο δεν γραφτήκαμε ποτέ, αυτό...