Τα τέσσερα επιδόματα που καταργούνται το 2017

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο δεκάδες επιδόματα, όπως και το ΕΚΑΣ, θα καταργηθούν και κάποια από αυτά θα ενσωματωθούν στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) το οποίο χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.Ωστόσο για τέσσερα προνοιακά επιδόματα η κατάργηση τους θα αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα συγκεκριμένα επιδόματα είναι ύψους 10 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα από το 2017 καταργούνται τα 8 εκατ. ευρώ που αφορούν τα συγκεκριμένα επιδόματα και η δαπάνη τους ενσωματώνεται στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης επειδή αλληλεπικαλύπτονται, ενώ άλλα 2 εκατ. καταργούνται από το 2018.Συγκεκριμένα πρόκειται για:— Το επίδομα ένδειας και φυσικών καταστροφών. Δίνονται από τους δήμους και αφορούν περίπου 500-1.300 ωφελουμένους με προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ.— Το επίδομα απροστάτευτων τέκνων. Αφορά 13.000 ωφελουμένους με προϋπολογισμό 5,268 εκατ. για το 2016. Τα 3,952 εκατ. μεταφέρονται το 2017 και τα υπόλοιπα το 2018.Το επίδομα θα ενσωματωθεί σταδιακά στο ΚΕΑ.— Το επίδομα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Αφορούσε 5.000 ωφελουμένους για παρακολούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 1,75 εκατ. ευρώ.— Το επίδομα ΟΑΕΔ για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Αφορούσε σε 5.500 ωφελουμένους και είχε συνολικό ύψος 2 εκατ. ευρώ. Το 1,5 εκατ. θα κοπεί άμεσα από το 2017 και τα υπόλοιπα το 2018.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Τί λέει πρώην πρύτανης του ΕΜΠ για την κατάργησή τους

Η πρόταση για κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων είναι εφικτή, με κατάλληλες και εύστοχες ενέργειες. Ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ, Νίκος Μαρκάτος, γράφει στο NEWS 247 για την επί του θέματος τεκμηριωμένη, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρόταση αρχών Ο περιορισμός της πρόσβασης στα Πανεπιστήμια σε όποιον το επιθυμεί ήταν επιβεβλημένος παγκοσμίως, με δεδομένη την πρακτική αδυναμία διάθεσης των απαιτούμενων εκπαιδευτικών πόρων. Σήμερα, η τεχνολογία επιτρέπει την άρση του περιορισμού αυτού, ενώ ταυτόχρονα στην Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα σε συνδυασμό με τα νέα τριτοβάθμια ιδρύματα, καθιστούν δυνατή την κατάργηση του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων. Το σύστημα αυτό έχει δοκιμαστεί για δεκαετίες στην Ελλάδα, είναι σαθρό, αδιέξοδο και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει, με χαρακτηριστικότερα εκείνα της παραπαιδείας, της μετατροπής των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα, των μαθητών και των γονέων σε "βαθμοθήρες", αλλά και της οικονομικής αιμορραγίας της ελληνικής οικογένειας σε φροντιστήρια και ιδρύματα της αλλοδαπής. Πιστεύω ότι πρέπει κάποτε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο για να μάθουν γράμματα και όχι για να περάσουν κάποιες εξετάσεις. Εχοντας πλήρη και έγκαιρη συναίσθηση των παραπάνω, είμαι ανάμεσα σε εκείνους που πρότεινα την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων από το 1993, πράγμα που ξεσήκωσε τότε θύελλα αντιδράσεων από τη συντηρητική παράταξη. Σήμερα, η πρόταση για την κατάργηση των εξετάσεων είναι πράγματι εφικτή, όχι ασφαλώς αυτόματα, αλλά με κατάλληλες και εύστοχες ενέργειες. Η κεντρική ιδέα συνοψίζεται σε τρία βήματα τα οποία θα αναφερθούν στη συνέχεια, αφού ξεκαθαριστεί εξαρχής μια βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή τους. Η υδροκέφαλη ανάπτυξη του λεγόμενου κέντρου έχει οδηγήσει την περιφέρεια σε κάθε είδους μαρασμό, όπως είναι γνωστό αν και οι "πολιτικά ορθές" διατυπώσεις δεν είναι πάντα τόσο κατηγορηματικές. Γεγονός είναι, πάντως, ότι ο χαρακτηρισμός "περιφερειακό" σε ένα Πανεπιστήμιο δεν αφορά μόνο τη γεωγραφική του έδρα, αλλά εν πολλοίς και την ποιότητά του. Εχει εποχιακούς καθηγητές οι οποίοι εργάζονται και αμείβονται με απαράδεκτους όρους, εγκαταστάσεις που ακόμη και αν είναι ποσοτικά επαρκείς δεν λειτουργούν όπως πρέπει, και γενικότερα δεν υπάρχει πνοή δημιουργίας της κουλτούρας του Πανεπιστημίου, ως θεσμού που προσφέρει περισσότερα από κατάρτιση και του οποίου οι λειτουργοί είναι συνειδητοί υπηρέτες του που διάγουν με αξιοπρέπεια σε επίπεδο εργασιακών συνθηκών. Το πρόβλημα με τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια δεν είναι μόνο πρόβλημα χρηματοδότησης, είναι συνολικότερα πρόβλημα ταυτότητας και κουλτούρας. Δεν είναι δυνατόν σε μια επαρχία που θεωρεί τον εαυτό της "δεύτερης κατηγορίας" να λειτουργούν Πανεπιστήμια που αγνοούν το άμεσο περιβάλλον τους. Κατά συνέπεια, και με δεδομένο ότι ακόμη και αν οι θέσεις των εισακτέων επαρκούν (που επαρκούν), αν οι υποψήφιοι φοιτητές δεν προτιμήσουν τα επαρχιακά Πανεπιστήμια, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί κανένα μέτρο ελεύθερης πρόσβασης που να μην εκφυλιστεί σε περισσότερη ενδυνάμωση του υδροκεφαλισμού που μας διακατέχει σε πολλά πράγματα. Εφόσον, λοιπόν, διαθέτουμε περιφερειακά Πανεπιστήμια που δεν αισθάνονται και δεν είναι "επαρχία", μπορούν να εφαρμοστούν τρία συγκεκριμένα βήματα προς την πλήρη κατάργηση των εξετάσεων. Πρώτο βήμα είναι η άμεση θεσμοθέτηση μεταβατικής περιόδου, στην οποία θα είναι δυνατή η ελεύθερη εγγραφή σε οποιοδήποτε από τα νέα τμήματα των Πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν την τελευταία δεκαετία. Για τα υπόλοιπα τμήματα η εγγραφή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας η οποία θα καθορίζεται από τη συνολική εικόνα των επιδόσεων του υποψηφίου στο σχολείο, με συντελεστές βαρύτητας που κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα εισάγει. Το πρώτο έτος θα περιέχει προπαρασκευαστικά μαθήματα, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων θα είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών, χωρίς ωστόσο να μεγαλώνει η συνολική τους διάρκεια. Εφόσον κάποιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το προπαρασκευαστικό έτος, θα μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα κατοχυρώνοντας τη μέχρι τώρα πορεία του αν το αντικείμενο είναι συναφές (π.χ. Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, κ.ο.κ.) ή να λάβει βεβαίωση για ό,τι έχει επιτύχει. Η μετακίνηση μεταξύ ιδρυμάτων θα είναι δυνατή τόσο για εκείνους που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρώτο έτος σε πανεπιστήμια όπου εισήχθηκαν με σειρά προτεραιότητας, όσο και για όσους επιθυμούν να μεταγραφούν από πανεπιστήμια στα οποία εγγράφηκαν χωρίς σειρά προτεραιότητας σε άλλα ιδρύματα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ο μη αποκλεισμός των νέων και οι πολλαπλές ευκαιρίες χωρίς, όμως, το άγχος των εξετάσεων. Δεύτερο, παράλληλο, βήμα είναι η παροχή του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων των πανεπιστημίων, με αρχή για τα μαθήματα του πρώτου έτους, πάνω από το διαδίκτυο, στο οποίο θα έχουν δωρεάν πρόσβαση οι σπουδαστές. Ηδη το ΕΜΠ παρέχει τη δυνατότητα αυτή για περισσότερα από 10 χρόνια. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών του διαδικτύου είναι κομβικό σημείο στην επίτευξη της ελεύθερης πρόσβασης αφού όχι μόνο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων χώρου, αλλά θα μειώσει κατακόρυφα και το κόστος των συγγραμμάτων, τα οποία θα μπορούν να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, λύνοντας ταυτόχρονα και τη διαμάχη του "μοναδικού συγγράμματος" που ταλανίζει για χρόνια την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές. Τρίτο βήμα είναι η πλήρης κατάργηση της σειράς προτεραιότητας στην εγγραφή, η οποία θα αποδεσμεύσει οριστικά το σχολείο από το ρόλο του βαθμοθηρικού και εξεταστικού προθάλαμου για τα πανεπιστήμια. Αυτή θα μπορεί να γίνει μετά από μια μεταβατική περίοδο τριών ή τεσσάρων ετών, στην οποία θα κανονικοποιηθούν όλες οι λειτουργικές παράμετροι του νέου συστήματος και θα θεσμοθετηθεί η νέα δυναμική του. Παράλληλα, θα έχουν αναμορφωθεί, όπου χρειάζεται, τα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου ώστε να παρέχει χρήσιμη, αυτοτελή και ουσιαστική γνώση. Στο ίδιο διάστημα θα έχει προχωρήσει η εσωτερική οργάνωση των πανεπιστημίων σχετικά με την παροχή του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, την οργάνωση των μαθημάτων του πρώτου έτους και τη διαχείριση της ελεύθερης κινητικότητας των σπουδαστών. Στόχος πρέπει να είναι η πλήρης κατάργηση της σειράς προτίμησης εγγραφής σε όλα τα πανεπιστήμια μέχρι το 2020-2021. * Ο Νίκος Μαρκάτος είναι Ομοτ. Καθηγητή ΕΜΠ, π.Πρύτανης, Επισκέπτης Καθηγητής, Παν.Τέξας Α&Μ.

Ποιες φοροαπαλλαγές καταργούνται

Κατάργηση φοροαπαλλαγών και άλλες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης δημοσίων εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προβλέπει η συμφωνία κυβέρνησης και δανειστών. Επιπλέον στα μέτρα περιλαμβάνονται και αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των εταιρειών που συγχωνεύονται, ενώ προβλέπονται η αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ και η ενίσχυση ακόμη περισσότερο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διαχωρίζοντάς την πλήρως από τις δομές των ελεγκτικών υπηρεσιών που θα βρίσκονται υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο έχουν ως εξής: Κατάργηση φοροαπαλλαγών: Εξορθολογισμός των φοροαπαλλαγών για την εξοικονόμηση 189 εκατ. ευρώ από το 2018. Προς κατάργηση οδεύουν: Η έκπτωση 10% από το φόρο εισοδήματος των δαπανών των φορολογουμένων για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Η έκπτωση 1,5% κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων. Συγχωνεύσεις – Εξαγορές Επανεξέταση της φορολογικής νομοθεσίας για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές εταιρειών. Ναυτιλία Επέκταση της προσωρινής εθελοντικής συνεισφοράς έως το 2018. Ηλεκτρονικές πληρωμές – Λοταρία Υποβολή προτάσεων για πρόσθετα κίνητρα, τα οποία θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα τεθεί σε λειτουργία η λαχειοφόρος αγοράς (λοταρία) των αποδείξεων. Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων Θέσπιση νομοθετικών διατάξεων που θα επιτρέπουν στους εισαγγελείς να αποστέλλουν πληροφορίες στη φορολογική διοίκηση χωρίς να τη δεσμεύουν για τη διενέργεια ελέγχων. Οι διατάξεις θα αφήνουν στη φορολογική διοίκηση τη διακριτική ευχέρεια για το τι πρέπει να κάνει με τις πληροφορίες. Οφειλέτες Δημοσίευση του επικαιροποιημένου ετήσιου καταλόγου των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.

Πάντης για Πανελλαδικές εξετάσεις: “Σύστημα αδιάβλητο αλλά παιδαγωγικά δεν είναι το καλύτερο”

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: “Οι πανελλαδικές εξετάσεις, ναι μεν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο, από την άλλη όμως παιδαγωγικά δεν είναι το καλύτερο σύστημα, για να βλέπει κάποιος…

ΟΑΕΔ: “Καταργείται ένα ακόμα επίδομα”

Υπάλληλοι ΟΑΕΔ: Αντί για περικοπή επιδομάτων, που απευθύνονται και σε νέους ανέργους – Καλούν την Κυβέρνηση να υιοθετήσει επέκταση και αύξηση στην κάθε είδους στήριξη των ανέργων

Πανελλαδικές εξετάσεις: Τί αλλάζει με την κατάργησή τους

Σειρά αλλαγών στην παιδεία μέσα στην επόμενη τριετία σχεδιάζει η κυβέρνηση. Βασικό θέμα είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, στο υπουργείο Παιδείας, όπου και συναντήθηκε με τον υπουργό Κ. Γαβρόγλου και τα υπόλοιπα στελέχη της ηγεσία του. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις προωθούμενες αλλαγές στην παιδεία στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Υπουργείο Παιδείας. Αναφέρθηκε στους άμεσους στόχους για το επόμενο διάστημα, δίνοντας έμφαση στην επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, των σχολικών γευμάτων, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να περιλαμβάνει το νήπιο και το προνήπιο, στην δημιουργία «Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με την συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και κυρίως στην κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων, μέσω της ενίσχυσης του λυκείου, κάτι που θα σημαίνει «λιγότερα μαθήματα, αλλά περισσότερες ώρες», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος έδωσε τους 5 βασικούς άξονες των προωθούμενων αλλαγών οι οποίοι είναι οι εξής: 1. Ενίσχυση των δημοτικών σχολείων. 2. Αναβάθμιση του Λυκείου. 3. Ομαλοποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 4. Ενίσχυση των ΑΕΙ και ΤΕΙ με πόρους και θεσμικές αλλαγές. 5. Επένδυση στην έρευνα και στην τεχνογνωσία. Για τις Πανελλαδικές σχεδιάζεται αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, που θα οδηγήσει στην κατάργηση των Πανελλαδικών. Το υπουργείο Παιδείας προχωρά άμεσα στην υλοποίηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εντός της επόμενης τριετίας, δηλαδή εκτός από δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, το νήπιο και το προνήπιο. Από τον Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί ολοήμερο σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας, και τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία, συνολικά 830 μονάδες σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Σταδιακά θα μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα σε νήπια και δημοτικά με όριο σε δυο χρόνια να μην είναι πάνω από 22. Το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε πρωτοβουλία με ειδική αναφορά στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Πρόθεσή είναι μετά την αξιολόγηση αυτά τα δύο ιδρύματα να δημιουργήσουν ένα νέο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου θα δημιουργηθούν και διετείς δομές που θα δίνουν ευρωπαϊκούς τίτλους για τους αποφοίτους των επαγγελματικών λυκείων. ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS Πανελλαδικές 2017

Τσίπρας: “Καταργούνται οι Πανελλαδικές εξετάσεις” – Οι σαρωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση

Όλα όσα είπε ο πρωθυπουργός από το Υπουργείο Παιδείας: Ιδρύεται Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά – Ολοήμερα και τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά…

Καταργούν τον ΑΣΕΠ;

ΑΣΕΠ: Ουσιαστική κατάργηση του ΑΣΕΠ πρόκειται να συμβεί μέσω φωτογραφικών ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να μονιμοποιήσει περίπου 40.000 συμβασιούχους, την ώρα που η Ελλάδα στενάζει εγκλωβισμένη στην μέγγενη…

Πανελλήνιες 2017: Πού καταργούνται 14 εξεταστικά κέντρα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017: Tην τακτική της δραστικής μείωσης των εξεταστικών κέντρων συνεχίζει και φέτος ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ περιόδου 2017.

“Μη μιλάτε για τις Πανελλήνιες εξετάσεις”

Τελικά υπάρχει πρόβλημα ακόμα και με τη γλωσσική επικοινωνία και όχι μόνο με τη δημαγωγία και με τη στείρα κομματική ορολογία και φτηνή προπαγάνδα του Υπουργείου Παιδείας.