Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής 2017: Τι αλλάζει

Η Ομάδα εργασίας για θέματα Εγκυκλίου Αναπληρωτών του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ, επεξεργάσθηκε σε πρώτη φάση την χθεσινή δημοσιευθείσα Υ.Α. για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2017-18 και βρήκε τις παρακάτω διαφορές σε σχέση με την περσινή.Οι αλλαγές σε σχέση με πέρσι είναι οι παρακάτω: 1) Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΔΔΥ λαμβάνει μοριοδότηση 0,25 από 0,20 μόρια για κάθε μήνα. 2) Προσμετράται η ιδιωτική προϋπηρεσία στον κλάδο (εξαρτημένη εργασία) και όχι αποκλειστικά σε αντικείμενο με άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.3) Ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% παίρνει 7 μονάδες από 3 μονάδες και για τα τέκνα ισχύει το ίδιο.4) Οι τρίτεκνοι λαμβάνουν μοριοδότηση 3 μόρια αντί 1 και οι πολύτεκνοι 7 μόρια αντί 2.5) Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων πέντε δέκατα της μονάδας (0,5) για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ» ογδόντα πέντε εκατοστά (0,85) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα(10). Πέρυσι ο βαθμός πτυχίου «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων λάμβανε μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε(15), ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. είχαμε μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα(12). Τέλος, παραμένει το αποδεικτικό ελληνομάθειας για όσους έχουν βασικό πτυχίο στο εξωτερικό. Επανερχόμεθα με διεξοδικότερη ανάλυση προσεχώς.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ

Αιτήσεις αναπληρωτών: Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και πίνακες αναπληρωτών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2017 Τι ορίζει η εγκύκλιος αναπληρωτών 2017 για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και τους πίνακες αναπληρωτών “Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3391/2005, που αντικατέστησαν την παρ.1β...

Αιτήσεις αναπληρωτών 2017: Αιτήματα αναπληρωτών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΡΩΤΩΝ 2017 Από το Σύλλογο αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής: Το Υπουργείο Παιδείας πρόκειται να εκδώσει εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία θα καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να κάνουν αίτηση ένταξης...

Τί θα γίνει με τις αιτήσεις αναπληρωτών 2017

Το σύστημα θα ανοίξει αύριο για να δηλώσουμε απλά αν επιθυμούμε να προσληφθούμε ως αναπληρωτές. Όπως έμαθα γίνονται προσπάθειες να ανοίξει και σήμερα αλλά είναι δύσκολο. Ενημέρωση από  Σ.Α.Ν. Δεν θα...

Εγκύκλιος αναπληρωτών 2017: Πότε θα γίνουν οι Αιτήσεις αναπληρωτών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2017 – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ opsyd.sch.gr Αιτήσεις αναπληρωτών 2017 – Προθεσμίες Πληροφορίες για τις αιτήσεις αναπληρωτών από την ΠΕΑΔ που επισκέφτηκε το Υπουργείο. Το Δ.Σ. της...

Προσλήψεις αναπληρωτών 2017: Νωρίτερα οι αιτήσεις αναπληρωτών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2017 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2017 Tην προηγουμενη χρονιά οι αιτήσεις αναπληρωτών 2016 έγιναν τον Ιούλιο. Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά αναμένονται οι αιτήσεις των αναπληρωτών 2017 Τον Ιούνιο αναμένεται...