Υπουργείο περιβάλλοντος: Νομοσχέδιο για ενεργειακή απόδοση, λιγνίτη, περιβαλλοντικούς ελέγχους και δασικούς χάρτες

Δίνεται δυνατότητα βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας χωρίς επιβολή προστίμου, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις για πρώτη φορά. Διατάξεις για  την ενεργειακή απόδοση, την εξόρυξη λιγνίτη, τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και...