Που οφείλεται το οτι βγήκαμε στις αγορές

Η έξοδος της χώρας στις αγορές δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης ούτε συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί, αν δεν είχε μεσολαβήσει η καταστροφική διαχείριση του πρώτου εξαμήνου...