Άδεια μητρότητας και ασθενείας τέκνου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.

Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών  –  ΘΕΜΑ: “Άδεια μητρότητας και ασθενείας τέκνου” Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Ως Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (Σ.Α.Ν.), θέλουμε να θίξουμε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα που άπτεται της μητρότητας και...

Διευκρινίσεις για την άδεια ασθένειας τέκνων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του N.4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224τ.Α΄/2-12-2016) προστέθηκε παράγραφος 8 στο άρθρο 53 του Ν.3528/2007(Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄/9-2-2007) Υπαλληλικού Κώδικα, ως εξής: «8. Υπάλληλοι που έχουν...

Αδεια ασθένειας τέκνων

“ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ“, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/ΟΙΚ.32342/19-12-16 Σύμφωνα με την Εφαρμοστική Εγκύκλιο: ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/ΟΙΚ.32342/19-12-16 : Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/16 “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια...