Τι απάντησε ο Υπουργός Παιδείας για παράταση στο χρόνο αδειών άνευ αποδοχών

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 5513/26-4-2018, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος, με θέμα «Θα παρατείνετε τον χρόνο άδειας άνευ αποδοχών», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα :…

Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς η τετράμηνη γονική άδεια άνευ αποδοχών

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.: “Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών(τέκνου έως 6 ετών) του άρθρου 50 του Ν.4075/2012”

Αυστηρή τήρηση των όρων για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών – Άδεια λοχείας

Την αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών άνευ αποδοχών, ζητά με έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης…