ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ μόνιμες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ μόνιμες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19...

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ προσλήψεις σε Δήμους - Τι αλλάζει

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις – Όλα τα ΝΕΑ

ΑΣΕΠ:  Αιτήσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες. Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού...

Τηλεκπαίδευση στα Δημοτικά: Αγωνία για τη δεύτερη μέρα μετά τα προβλήματα σύνδεσης

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις – Αιτήσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες

ΑΣΕΠ:  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και...

ΑΣΕΠ: Μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο – Όλα τα ΝΕΑ

ΑΣΕΠ: Δείτε αναλυτικά  τις προκηρύξεις 6Κ 2020 και 7Κ 2020 με τις μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο  – Οι μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο , αιτήσεις, προθεσμίες, δικαιολογητικά. ΑΣΕΠ: Όλα όσα πρέπει...

ΑΣΕΠ: Πού αναμένονται 939 θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις – Προθεσμίες, δικαιολογητικά

ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά – Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ έρχονται στο φως στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης του υπουργείου Τουρισμού. ΑΣΕΠ Προσλήψεις Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά...

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη – Όλες οι προθεσμίες ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη με αριθμό 7Κ/2020 εξέδωσε το ΑΣΕΠ για 22 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης). ΑΣΕΠ – Προσλήψεις Σύμφωνα με την προκήρυξη 7Κ/2020 που εκδόθηκε...