ΑΣΕΠ: Κατανομή προσωπικού από την 7Κ/2017

ΑΣΕΠ – 7Κ 2017 – To ΥΠΔΑ σε απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προχωρά στην κατανομή είκοσι (20) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) σε φορείς του…

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2017

ΑΣΕΠ: Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2017 (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εννέα (9) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου…

ΑΣΕΠ: Tα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2017

Εκδόθηκαν από τον ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2017 (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι πέντε (25) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου…

ΑΣΕΠ 7Κ/2017: Προσωρινά αποτελέσματα για 38 θέσεις εργασίας

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2017 (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Συγκεκριμένα αφορά για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ…

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 7Κ/2017 – Έρχονται 63 προσλήψεις

Το ΑΣΕΠ (asep.gr) έκανε γνωστό ότι εκδόθηκε η 7Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού…