ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις

ΑΣΕΠ:  Έρχονται προσλήψεις – Δείτε πού. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 3Ε/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 44/21-10-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή έντεκα μελών στην...

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ μόνιμες προσλήψεις – Δείτε πού

ΑΣΕΠ:  Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 3Ε/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 44/21-10-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή έντεκα μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)....

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ μόνιμες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ μόνιμες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19...