Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΠΟΣΥΠ με την Υφυπουργό Παιδείας κ. και με τον Γ. Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κ. Αλέξανδρο Κόπτση.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε πολύ καλό κλίμα και διήρκησε περίπου μία ώρα, η Ομοσπονδία μας έθεσε στην Πολιτική Ηγεσία, τα παρακάτω θέματα:

– Υποστελέχωση υπηρεσιών

– Μη έκδοση προκηρύξεων επιλογής διοικητικών προϊσταμένων

– Στέρηση του δικαιώματος ιεραρχικής εξέλιξης στη θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών

– Ανάγκη τροποποίησης του Οργανισμού μας και αναπροσαρμογής των οργανικών του θέσεων του, όπως και αναπροσαρμογής, ενοποίησης και απλοποίησης των κλάδων τους.

– Προβλήματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών

– Άμεση συμπερίληψη όλων των υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ στο κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου σε προγράμματα επιμόρφωσης

– Διεκδίκηση αυτόνομων προϋπολογισμών για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τα μισθώματα και τις λειτουργικές τους δαπάνες

– Μεταφορά των 178 οργανικών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής από τα κατηργημένα ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Μεταφορά δικαιώματος υπογραφής αποφάσεων των ΠΥΣΔΙΠ από την κεντρική διοίκηση στις περιφέρειες.

Η Πολιτική Ηγεσία άκουσε με ενδιαφέρον τις θέσεις μας, χωρίς να δεσμευτεί σε κάποιο ζήτημα από αυτά που της θέσαμε.
Δεσμεύτηκε όμως στη συνέχιση του διάλογου με την ΠΟΣΥΠ, όπως και για την προώθησή των αιτημάτων μας στην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, ώστε από κοινού να λάβουν τις αποφάσεις τους και να απαντήσουν στα αιτήματά μας.