Αναλυτικός Οδηγός για τις από τον Φίλλιπο Ευαγγέλου, δάσκαλο και αιρετό στο ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου με τη ΔΑΚΕ/ΠΕ

Ι) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ & εντός ΠΥΣΠΕ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6  έως 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

ΙΙ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Μεταθέσεων:

Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Εσωτερικές» (εντός) μεταθέσεις, βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις στο ίδιο ΠΥΣΠΕ (6  έως 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Όσες συναδέλφισσες & όσοι συνάδελφοι, ενδιαφέρονται να αλλάξουν την οργανική τους («εσωτερική μετάθεση», βελτίωση) μέσα στην ίδια περιοχή (ίδιο ΠΥΣΠΕ) ή να τοποθετηθούν οριστικά (αν είναι στη διάθεση από, μετάταξη, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο)

πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ,

μέσα στην ΙΔΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (6  έως 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017),

να υποβάλλουν αίτηση για αλλαγή οργανικής ή οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Η δήλωση – αίτηση με συγκεκριμένα σχολεία θα γίνει αργότερα, αφού τα οργανικά κενά θα προσδιοριστούν μετά από την ανακοίνωση των από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

ΙΙΙ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Βασικές επισημάνσεις για τον τρόπο αποστολής των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

i) Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρώτα πρέπει να υποβάλλετε την ηλεκτρονική αίτηση και μετά να αποστείλετε με e-mail  τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά.

Αυτό απαιτείται να γίνει γιατί πρέπει πρώτα να πάρετε έναν Αριθμό Πρωτοκόλλου με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια αυτό τον Αριθμ. Πρ. θα τον γράψετε στο e-mail που θα αποστείλετε στις Δ/νσεις Π.Ε. που έχετε οργανική θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

  • Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Η οριστικοποίηση της αίτησή τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

ii) Κατά τη διάρκεια της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης (και φυσικά πριν κάνετε οριστικοποίηση) θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να βρείτε το πεδίο με τίτλο Παρατηρήσεις. Εκεί υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο πρέπει να γράψετε:

«Για τη Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων (ή Άρτας ή Πρέβεζας ή Θεσπρωτίας ή γενικά την οργανική): Βεβαίωση εργασίας συζύγου για συνυπηρέτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εντοπιότητας» . Γενικά, γράφετε όποιο δικαιολογητικό έχετε και καλύπτει τις προϋποθέσεις μοριοδότησης.

iii) Αφού οριστικοποιήσετε την αίτηση, όπως αναφέρετε παραπάνω, θα πάρετε έναν Αρ. Πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισυνάψετε τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά.

Τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά (όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εντοπιότητας, βεβαίωση εργασίας συζύγου για συνυπηρέτηση) θα τα στείλετε στα e-mail που έχουν ανακοινώσει οι κατά τόπους Δ/νσεις Π.Ε.

Για παράδειγμα ΠΕΡΥΣΙ, η Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων είχε ορίσει το εξής e-mail: [email protected] .

Η Δ/νση Άρτας  ΠΕΡΥΣΙ είχε το εξής e-mail: [email protected], κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Π.Ε. της οργανικής σας για να επιβεβαιώσετε σε ποιο e-mail θα επισυνάψετε τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά.

Τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά (σε αρχείο/α pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο) τα στέλνετε όλα στις κατά τόπους Δ/νσεις Π.Ε.

iv) Ο τρόπος γραφής των e-mail είναι συγκεκριμένος (σελίδα 4 της εγκυκλίου):

Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

π.χ. Θέμα: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΠΕ001/16-02-2017, 234567

Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΠΕ001/15-02-2017, 234567

IV) Βήμα – Βήμα ΟΔΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική υποβολή μετάθεσης (είτε ΕΝΤΟΣ είτε ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ):