Χωρίς δικαιολογητικά οι εγγραφές μαθητών – Μέσω Myschool η αναζήτηση

Χωρίς δικαιολογητικά οι εγγραφές μαθητών – Μέσω Myschool η αναζήτηση

Την διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος «my school» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, με την κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση πιυ εκδόθηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολο-γιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), «Διόφαντος» καθορίζεται ως διαπιστευμένος φορέας, ο οποίος θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «my school» στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκλη-ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), οι Υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αποκλειστικά: Νηπιαγωγεία – Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια) και έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «my school»:
α) αναζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «my school», από το ΟΠΣΕΔ.
β) δεν επιτρέπεται να ζητούν από τους πολίτες να προβαίνουν στην προσκομιδή δικαιολογητικών στα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται από το ΟΠΣΕΔ. Όμως, επιτρέπεται η προσκομιδή δικαιολογητικού (πιστοποιητικού γέννησης) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τους οποίους θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρουν στους Δήμους

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών εγγραφής και παρακολούθησης των μαθητών στο Νηπιαγωγεία – Δημοτικά -Γυμνάσια -Λύκεια θα μεταφέρονται ψηφιακά από το ΟΠΣΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα «my school» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με τις προδιαγραφές τους, θα προσδιοριστούν σε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΔΗΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η υπογραφή του οποίου θα σηματοδοτεί την έναρξη της εν λόγω πρόσβασης. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα προσδιορίζεται και η ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της διασύνδεσης.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !