Προβληματισμός επικρατεί στο Υπουργείο Παιδείας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποκάλυψε το news.gr και με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο αναλογικός διορισμός των εκπαιδευτικών.

Ήδη στο Υπουργείο επεξεργάζονται την υπόθεση και αναζητούν ένα νέο τρόπο διορισμού που όμως να μην προσκρούει στην απόφαση του ΣτΕ που όπως γράψαμε δίνει κατεύθυνση για «όλα ΑΣΕΠ». Όπως προκύπτει από τις συναντήσεις των Ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών υπάρχει κατεύθυνση για διορισμό των εκπαιδευτικών με ένα σύστημα μοριοδότησης (επιτυχία ΑΣΕΠ, προϋπηρεσία, ακαδημαϊκά προσόντα, κοινωνικά κριτήρια) υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Βέβαια και η απόφαση να περάσουν σε ένα σύστημα μοριοδότησης μέσω ΑΣΕΠ έχει και αυτή τα προβλήματά της γιατί για την προϋπηρεσία υπάρχει ένα ναι μεν άλλα από το ΣτΕ ως προς την αντικειμενικότητα, αφού οι προσλήψεις των αναπληρωτών δεν γίνονταν από ανεξάρτητη αρχή ενώ αν μοριοδοτηθούν οι προηγούμενοι ΑΣΕΠ υπάρχουν προβλήματα ισότητας καθώς στους νέους εκπαιδευτικούς δε δόθηκε η δυνατότητα να δώσουν ΑΣΕΠ ώστε να αποκομίσουν και αυτοί μόρια.

Πάντως δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που στηριζόμενοι στην θα ζητήσουν μέσω της νομικής οδού το διορισμό τους λόγω του γεγονότος ότι οι διορισμοί δεν έγιναν από πίνακες επιτυχόντων ΑΣΕΠ. Πιο κάτω υπάρχουν πίνακες που δείχνουν πόσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν εκτός ΑΣΕΠ από το 2009-2014 σε 10 ειδικότητες.

Να σημειώσουμε ότι οι διορισμοί εκτός πινάκων επιτυχόντων ΑΣΕΠ άλλα με βάση την προϋπηρεσία, 30μηνο, 24μηνο ήταν νόμιμοι αφού στηρίζονταν στα όσα προέβλεπε η νομοθεσία.

Αξίζει να δούμε πόσοι είναι οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ από το σχολικό έτος 2009-10 και αυτοί που διορίστηκαν με προϋπηρεσία (40%), 24μηνο και ΑΣΕΠ και 30μηνο και ΑΣΕΠ σε μερικές ειδικότητες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ 2008

30ΜΗΝΟ,24ΜΗΜΟ, 40%

ΧΗΜΙΚΟΙ

2009-10

39

35

2010-11

31

38

2011-12

3

20

2012-13

4

0

2013-14

0

1

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

2009-10

33

40

2010-11

17

15

2011-12

6

4

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

2009-10

240

371

2010-11

204

221

2011-12

31

88

2012-13

5

70

2013-14

0

30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

2009-10

133

135

2010-11

108

122

2011-12

11

56

2012-13

14

1

2013-14

0

1

ΦΥΣΙΚΟΙ

2009-10

78

111

2010-11

53

56

2011-12

14

46

2012-13

9

15

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

2009-10

27

19

2010-11

21

20

2011-12

3

3

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

2009-10

72

50

2010-11

6

4

2011-12

3

2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

2009-10

72

48

2010-11

8

6

2011-12

3

2

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

2009-10

24

412

2010-11

17

6

2

4

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

2009-10

300

410

2010-11

156

134

2011-12

23

22

2012-13

21

14

2013-14

44

38

Τα ΦΕΚ με τους διορισμού των εκπαιδευτικών είναι τα ακόλουθα:

2009-10 ΒΘΜΙΑ

2009-10 ΑΘΜΙΑ

2010-11 ΑΘΜΙΑ και ΒΘΜΙΑ

2011-12 ΑΘΜΙΑ και ΒΘΜΙΑ

2012-13 ΑΘΜΙΑ και ΒΘΜΙΑ

2012-13 ΒΘΜΙΑ

2013-14 ΑΘΜΙΑ

2013-14 ΒΘΜΙΑ

Προχωρώντας στο άθροισμα των διορισμών διαπιστώνουμε ότι οι διορισμοί μέσω 24μηνου, 30μηνου και προϋπηρεσίας ήταν περισσότεροι από τους διορισμούς μέσω του ΑΣΕΠ. Μάλιστα οι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ αποτελούσαν το 40% των συνολικών διορισμών σε 10 ειδικότητες όπως προκύπτει από τα στοιχεία του news.gr.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2009-2014

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΣΕΠ

ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ

1. ΧΗΜΙΚΟΙ

77

94

2. ΘΕΟΛΟΓΟΙ

56

59

3. ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

480

780

4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

266

315

5. ΦΥΣΙΚΟΙ

154

228

6. ΒΙΟΛΟΓΟΙ

51

42

7. ΓΑΛΛΙΚΩΝ

81

56

8. ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

83

56

9. ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

43

422

10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

544

618

ΣΥΝΟΛΟ

1.835

2.670

Καλόγηρος Βασίλειος