Η Περιφέρεια Αττικής εξασφαλίζει 3.200 επιπλέον θέσεις  αξιοποιώντας πόρους του 2014-2020. Οι θέσεις αφορούν δημόσιους και ιδιωτικούς , βρεφικούς, σταθμούς και σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας στην Περιφέρεια Αττικής.

Ο προϋπολογισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, αφορά στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Η διάθεση της θέσης προς τον κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιείται μέσω voucher για το παιδί του, μετά από ανοικτή πρόσκληση που θα εκδώσει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, με αφορμή την ένταξη των πράξεων στο ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» δήλωσε: «Με τις πράξεις για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 3.200 οικογένειες θα εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους μία θέση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, έτσι ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν τόσο στις απαιτήσεις της εργασίας τους όσο και στη φροντίδα της οικογένειάς τους».