Εγκρίνεται η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και εμποδίζουν την αξιοποίηση του, στα οικοδομικά τετράγωνα του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί, Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Η δαπάνη της μετεγκατάστασης, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 364.000 ευρώ.

Με άλλη τροπολογία ορίζεται ότι «οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών του , διατηρούν τις ειδικότητες με τις οποίες μονιμοποιήθηκαν μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Αυτές οι θέσεις των ΔΕ Εμπειροτεχνιτών «μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον να προσθέσει επιπλέον ειδικότητες στους κλάδους ΤΕ και ΔΕ, οι οποίες δεν προβλέπονταν.

Συνολικά, θεσπίζονται 5 νέοι κλάδοι και 20 νέες ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού στον ΟΑΕΔ, ήτοι, 2 ΤΕ με 7 ειδικότητες και 3 ΔΕ με 13 ειδικότητες.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, αυτή η προσθήκη κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπαίδευση των νέων σπουδαστών των Σχολών του ΟΕΑΔ σε ειδικότητες, όπως για παράδειγμα αυτές της αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, μαγειρικής τέχνης, ωρολογοποιίας, μεταλλικών κατασκευών ή της ναυπηγικής βιομηχανίας, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχεται από τις Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) .